Havet er historie - Samtidskunst og samfunnsfag

Gjennom en samling sosialt engasjerte verk utforsker vi kolonitid, trekanthandel og spor i dagens samfunn – både lokalt og globalt. Utstillingen viser samtidskunst fra kunstnere med tilknytning til Karibien.

Film om vikingene vist i taket.

New Level head(s) 2017, Christopher Cozier

Utstillingens tittel er inspirert av diktet The Sea is History av den karibiske poeten Derek Walcott, som ble tildelt nobelprisen i litteratur i 1992. I en tid hvor tvungen migrasjon preger livene til stadig flere mennesker i hele verden, spør kurator Selene Wendt hvordan kunstnere kan uttrykke og behandle dette temaet på måter som bidrar til økt toleranse, forståelse og utvidet bevissthet.

I utstillingen viser ti samtidskunstnere ti verk i ulike materialer, fra perler og sukker til videofilmer og maleri.

Museumsbesøket

Etter en kort introduksjon, utforsker elevene selv kunstverkene. Klassen deles inn i grupper som får utdrag fra kuratorens tekst om utstillingen og korte kunstnerbiografier. Museumspedagog og lærer er aktive ressurspersoner som beveger seg mellom gruppene og bistår dem i diskusjonene. Til slutt skal gruppene presentere sine funn for resten av klassen.

 

Vi jobber med følgende kompetansemål for ungdomstrinnet:

 • drøfte idealer om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i et historisk og nåtidig perspektiv.
 • gjøre rede for kolonialisme og imperialisme og gi eksempler på avkolonisering.
 • drøfte årsaker til og virkninger av sentrale internasjonale konflikter på 1900- og 2000-tallet.
 • gi eksempeler på og diskutere kulturelle variasjoner og drøfte muligheter og utfordringer i flerkulturelle samfunn.  
 • samtale om opplevelse av hvordan kunstnere til forskjellige tider og i ulike kulturer har uttrykt seg gjennom foto, film og video, og bruke dette som utgangspunkt for eget arbeid. 
 • sammenligne og vurdere ulike retninger og tradisjoner innenfor to- og tredimensjonal kunst

Fakta om opplegget

 • Trinn: Ungdomstrinnet
 • Fag: Samfunnsfag
 • Sted: Historisk museum
 • Varighet: 60 eller 90 minutter
 • Periode: 8. mars til 18. august
 • Tidspunkt: tirsdag til fredag kl. 09 - 15.30

Bestill dette opplegget

E-post: omvisning@khm.uio.no

For spørsmål om opplegget kontakt Tone C. S. Karlgård

Emneord: Verdens kulturelle mangfold, Samtidskunst, Verdens kulturelle mangfold, Kunst, Design, Kolonisering, Kolonihistorie, Slavehandel, Trekanthandel, Migrasjon, Flyktninger
Publisert 15. feb. 2019 15:15 - Sist endret 4. mars 2019 15:22