Masker fra hele verden (8.–10. trinn)

I Historisk museum finner du masker fra alle verdensdeler. Men hvorfor har mennesker noen ganger behov for å ta på seg et annet ansikt?

Maske fra Den demokratiske republikken Kongo. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Ann Christine Eek

Elevene får kunnskaper om

  • Bruk og betydning av masker fra Amerika, Arktis, Afrika og Asia
  • Hvordan masker lages og får liv
  • Hvordan masker gir folkegrupper identitet og blir til kulturelle symboler
  • Hvordan urfolk og andre kulturer påvirker og inspirerer ulike designuttrykk
  • Å bruke formelementer fra ulike kulturer i eget skapende arbeid

Museumsbesøket

Oppleve

Elevene får se masker i museets utstillinger og høre om sermonier og fester hvor maskene brukes. Hvordan får inuitene en maske til å ligne en polarrev? Hvorfor lager indianere masker i dag?

Gjøre

I et eget rom har vi lagt ut forskjellige masker elevene får se på og prøve selv.
Hva skjer når du tar på deg en heksemaske fra Bali eller en ulvemaske fra Nord-Amerika?

Skape

Elevene får mulighet til å ta med seg skissepapir og tegneblyant ut i museet for å lage en skisse av en av maskene. Skissen kan brukes som inspirasjon for en maske eleven siden lager på skolen.

Tips til forberedelse og etterarbeid

Se også

Emneord: Verdens kulturelle mangfold
Publisert 15. okt. 2012 10:48 - Sist endret 20. jan. 2017 13:35