Videregående skole

Egypt i bevegelse forteller historien om hvordan Det gamle Egypt ble kjent i Europa på 1800-tallet, og hvordan Europa gjorde Det gamle Egypt til "sitt eget". 

Hvordan oppstod ideen om å betale varer, lønn og skatt med små, runde metallstykker? Myntenes 2 500 år gammel historie går kanskje mot slutten, mens metallet gull ser ikke ut til å miste sin verdi og makt. Utstillingen "Gull verdt" begynner med kua som betalingsmiddel og slutter med Nobels fredsprismedalje.

Tilbudet gjelder fra 6. november til 30. november 2018.

Historisk museum inviterer til en museumsopplevelse på spansk om den mexicanske feiringen av Dia de los Muertos. Omviser er Telma Murillo, mexicansk kunstner og dramapedagog bosatt i Oslo. Gjennom mer enn ti år har hun samarbeidet med museet om å lage et alter for å feire De dødes dag i mexicansk tradisjon.

Hva skjedde i overgangen fra vikingtid til middelalder? Hva finnes igjen fra middelalderen idag?

Mumienes verden fascinerer. Dette museumsbesøket knytter denne opplevelsen til sentrale temaer i faget Historie og filosofi.

Vikingtiden er en spennede og dynamisk historisk periode. Hvordan var livet dengang og hvordan kan vi vite noe om det nå?

Et norgesbesøk bør inneholde en tur til de verdenskjente skipsfunnene på Vikingskipshuset. Dette tilbudet gjør museumsbesøket mer levende.

En sosialantropolog fra universitetsmuseet gir elevene en innføring i sosialantropologi og feltarbeid.