Det gamle Egypt – Oldtid og myter (VGS, Historie og filosofi)

Mumienes verden fascinerer. Dette museumsbesøket knytter denne opplevelsen til sentrale temaer i faget Historie og filosofi. 

Mumiekiste fra Egypt. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Lill- Ann Chepstow-Lusty

Elevene får kunnskaper om

• Hva arkeologiske kilder kan fortelle om livet i det gamle Egypt
• Hvordan samfunnsstruktur og naturgrunnlag reflekteres i ritualer og materiell kultur
• Hvordan myter preget tids- og virkelighetsforståelse gjennom flere tusen år
• Å tolke kister, symboler og bilder i lys av menneskers søken etter mening

Museumsbesøket

Elevene får studere museets fire mumiekister som kilder til kunnskap om egypternes kultur. Mytene om kongen av dødsriket (Osiris) og solguden Ra vektlegges særlig. På kistene ble mytene gjengitt i tekst og bilder. I gravritualene ble de gjenskapt for å sikre den døde en trygg reise til underverdenen og en lykkelig tilværelse i evigheten.

Et besøk i mumienes verden fascinerer. Men vi inviterer også til en samtale om de etiske dilemmaene ved å stille ut døde mennesker på museum.

Gruppen kan også jobbe med oppgaver i utstillingen (90 minutters opplegg).

Last ned oppgaveheftet "Evig liv i det gamle Egypt" (PDF 16Mb)

Tips til forberedelse og etterarbeid

Emneord: Antikken og Det gamle Egypt
Publisert 26. okt. 2012 13:52 - Sist endret 23. nov. 2019 10:46