Havet er historie - Karibia, migrasjon og kunst

Ti internasjonale kunstnere drøfter migrasjon og kulturmøter. Vi inviterer til å oppleve samtidskunst og diskutere vanskelige temaer som slaveri, identitet og historiens betydning i dag.

Maria Magdalena Campos Pons, 2019

Verk av Maria Magdalena Campos-Pons

Utstillingens tittel er inspirert av diktet The Sea is History av den karibiske poeten Derek Walcott, som ble tildelt nobelprisen i litteratur i 1992. Diktet dreier seg om historien, heltene og kulturen til alle som ble fraktet og som omkom i trekanthandelen. Hvor ble de av? Hvor er deres familiehistorier, gjenstander og kunnskap? Havets evige bølgebevegelser er også et bilde på bevegelsene av mennesker i verden.

I utstillingen viser ti samtidskunstnere ti verk i ulike materialer, fra perler og sukker til videofilmer og maleri. 

Museumsbesøket

Etter en introduksjon skal elevene selv utforske kunstverkene. Hver gruppe forbereder en kort presentasjon for de øvrige elevene. Elevene får utdrag fra kuratorens tekst om utstillingen, og korte versjoner av kunstnernes biografier. Museumspedagog og lærer er aktive ressurspersoner som beveger seg mellom gruppene og bistår dem til å lykkes med oppgaven. Til slutt skal gruppene presentere sine funn for resten av klassen.

 

Vi jobber med flere kompetansemål:

 • diskutere hvordan religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper muligheter og utfordringer.
 • definere begrepet makt og gi eksempler på hvordan makt blir brukt i verdenssamfunnet.
 • definere begrepet globalisering og vurdere ulike konsekvenser av globalisering.
 • finne eksempler på ulike typer konflikter og menneskerettighetsbrudd og drøfte hva FN og andre internasjonale aktører kan gjøre.
 • gjøre rede for ulike forklaringer på hvorfor det finnes fattige og rike land.
 • forklare drivkrefter bak den europeiske oversjøiske ekspansjonen og diskutere kulturmøter, sett fra ulike perspektiver.
 • gjøre rede for årsaker til at folkegrupper emigrerer, og drøfte konsekvenser av deres møte med andre kulturer. 
 • vurdere ulike budskap, etiske problemstillinger og visuell kvalitet i reklame, film, nettsteder og dataspill
 • dokumentere eget arbeid i multimediepresentasjoner

Fakta om opplegget

 • Trinn: Videregående skole
 • Fag: Samfunnsfag, Kunst og håndverk
 • Sted: Historisk museum
 • Varighet: 60 eller 90 minutter
 • Periode: 8. mars til 18. august
 • Tidspunkt: tirsdag til fredag kl. 09 - 15.30

Bestill dette opplegget

Nettressurser om Karibia

Kontakt

E-post: omvisning@khm.uio.no

For spørsmål om opplegget kontakt Tone C. S. Karlgård

Emneord: Samtidskunst, Verdens kulturelle mangfold, Kunst, Design, Kolonisering, Kolonihistorie, Slavehandel, Trekanthandel, Migrasjon, Flyktninger
Publisert 15. feb. 2019 15:15 - Sist endret 4. mars 2019 15:20