Kulturforståelse og kulturell variasjon - innføring i sosialantropologi (VGS)

En sosialantropolog fra universitetsmuseet gir elevene en innføring i sosialantropologi og feltarbeid.

Maske fra Kongo. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO

Elevene får kunnskaper om

  • Kulturell variasjon og endring, levendegjort gjennom museets utstillinger
  • Kulturbegrepets innhold og bruk i sosialantropologien
  • Hvordan materiell kultur kan gi innblikk i menneskers liv
  • Kulturmøter og deres varierte og fascinerende konsekvenser
  • Hvordan natur og kultur legger rammer for produksjon og arbeid
  • Hvordan sosialantropologer går fram for å hente kunnskap om samfunn og kultur

Museumsbesøket

Elevene møter det antropologiske prosjekt om krysskulturell forståelse. Hvordan er samspillet mellom samfunn og kultur i ulike naturmiljøer og i urbane samfunn?

Antropologen illustrerer hvordan kultur kan bli tilgjengelig for oss hvis vi prøver å forså den på dens egne premisser. Elevene studerer ulike gjenstander i museets etnografiske saler (Arktis, Amerika) og foreslår tolkninger av dem. Deretter drøfter vi hvordan tolkninger påvirkes av eget kulturelt ståsted.

Gruppen møter en sosialantropolog til samtale om faget sosialantropologi. De får en enkel innføring i særtrekk ved faghistorien og om deltakende observasjon som forskningsmetode. Elevene studerer utstillingen Amerika - samtid - fortid - identitet, de jobber med gruppeoppgaver og presenterer funn som diskuteres i fellesskap.

Forslag til forberedelse og etterarbeid

Se museets sider om sosialantropologi

Emneord: Verdens kulturelle mangfold
Publisert 20. sep. 2012 10:36 - Sist endret 20. sep. 2018 15:47