Middelalderen (videregående skole)

Hva skjedde i overgangen fra vikingtid til middelalder? I løpet av middelalderen opplevde Norge en storhetstid, men også nedgangstider etter svartedauden. Hva finnes igjen fra middelalderen idag?  Merk at utstillingen er midlertidig stengt og vil åpne 5. desember.

Smeden får hjelp av Sigurd til å lage et skarpt sverd. Det skal brukes til å kjempe mot dragen Fåvne. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO

Elevene får kunnskaper om

  • Hvor og hvorfor setter vi skille mellom vikingtid og middelalder?
  • Kristendom, statsmakt og bydannelse
  • Kilder: Hva har vi igjen fra middelalder?
  • Helgener og pilegrimsreiser
  • Svartedauen og nedgangstider
  • Reformasjon og middelalderens slutt

Museumsbesøket

Med utgangspunkt i runesteiner og Hylestadportalen snakker vi om overgangen fra vikingtid til middelalder. Hva er igjen fra middelalderen? Vi studerer stavkirkeportaler og vakre kirkefunn, men også arkeologiske funn som forteller om strid og hverdagsliv. 

Emneord: Arkeologi og historie i Norge
Publisert 30. okt. 2012 15:15 - Sist endret 19. nov. 2019 09:07