Middelalder (videregående skole)

Hva skjedde i overgangen fra vikingtid til middelalder? Hva finnes igjen fra middelalderen idag?

Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Ove Holst

Elevene får kunnskaper om

  • Hvor og hvorfor setter vi skille mellom vikingtid og middelalder?
  • Kristendom, statsmakt og bydannelse
  • Kilder: Hva har vi igjen fra middelalder?
  • Stavkirker og kirkekunst
  • Om kirkerommet, messen og middelalderkirkens bruk av bilder
  • Svartedauen og nedgangstiden
  • Middelalderens slutt og reformasjonen

Museumsbesøket

Med utgangspunkt i Dynnasteinen og Hylestadportalen snakker vi om overgangen fra vikingtid til middelalder.

Hva er igjen fra middelalderen? Vi studerer stavkirkeportaler og vakre kirkefunn, men også gjenstander fra hverdagen i de norske middelalderbyene. Under taket fra Ål stavkirke ser vi hvordan den katolske kirken formidlet troen gjennom bilder.

Emneord: Arkeologi og historie i Norge
Publisert 30. okt. 2012 15:15 - Sist endret 9. mars 2015 13:34