Vikingskipshuset: Vikinger og vitenskap (videregående skole)

Vikingtiden er en spennede og dynamisk historisk periode. Hvordan var livet dengang og hvordan kan vi vite noe om det nå?

Vikingene seiler igjen i Vikingskipshuset.
Foto:Kulturhistorisk museum, UiO / Mårten Teigen.

Elevene får kunnskaper om

Osebergskipet.  Foto: Kulturhistorisk museum, UiO/ Eirik Irgens Johnsen
  • Hvordan det kan ha vært å leve i vikingtiden – sosiale og økonomiske forhold, handel og kulturmøter
  • Hva som kjennetegner vikingskip og hva de har vært brukt til
  • Hva vikingene trodde om livet etter døden og hvordan de gravla de døde
  • Hva arkeologi er. Vitenskapelig metode, tenkemåte og kildebruk

Museumsbesøket

En arkeolog tar elevene med på en vandring i museet. Hva kan gjenstandene i museet fortelle om vikingtidens maktforhold, sosiale og økonomiske forhold, kultur og tankeliv? Hvilken betydning fikk vikingskipsteknologien for samfunnsutviklingen? Vi drøfter hvilke kilder som finnes fra perioden og hva de kan fortelle om vikingtiden. Som en del av omvisningen ser vi den 5 minutter lange opplevelsesfilmen "Vikingtiden lever". Se trailer til filmen her

Vi anbefaler at elevene har tid til å gå litt rundt på egenhånd etter omvisningen. Det er lov å fotografere i museet.

Tips til forberedelse og etterarbeid

Emneord: Vikingskipene
Publisert 22. okt. 2012 08:32 - Sist endret 21. nov. 2017 14:27