Plyndring og misjonering - Insulære og kontinentale sakrale gjenstander i vikingtidskontekster i Norge

Kulturhistorisk museum arrangerer et seminar i anledning utgivelsen av Professor emeritus Egil Mikkelsens nye bok Looting or Missioning. Insular and Continental Sacred Objects in Viking Age Contexts in Norway, utkommet på Oxbow book, Oxford.

Bildet kan inneholde: font, historie.
Egil Mikkelsens nye bok Looting or Missioning. Insular and Continental Sacred Objects in Viking Age Contexts in Norway.

Hittil har insulært og kontinentalt materiale – hovedsakelig metallgjenstander – som er funnet i hedenske vikingtidsgraver i Norge blitt tolket som plyndret materiale fra kirker og klostre på De britiske øyer og Kontinentet. De røvende vikinger brakte disse sakene tilbake til hjemlandet der de ofte ble brutt i stykker og brukt som smykker eller ble gitt alternative funksjoner. 

I boken Looting or Missioning ser forfatteren på bruken av disse sakrale gjenstandene i deres opprinnelige kristne kontekst. Han foreslår en alternativ tolkning av gjenstandene: de ble bragt med kristne misjonærer fra forskjellige deler av De britiske øyer og fra Kontinentet til Norge. Gjenstandene består av kors, bispestaver, bærbare relikvieskrin, beslag fra bøker og leseutstyr, alterbeslag mugger, glassbegre, alterkalker og paten.

Forfatteren tolker de sakrale gjenstandene som er funnet i vikingtidsgraver, å skrive seg fra de mange mislykkete misjonsforsøkene i Norge i løpet av vikingtiden. De skiftet funksjon og ble integrert i den norrøne tradisjonen over en 300-årsperiode. I tillegg til metallarbeider og skriftlige kilder diskuteres steinkors, runeinnskrifter, manuskriptfragmenter og tidlig kristne graver og kirker. Alt dette blir studert separat for hver enkelt landsdel. 

Forfatteren vil presentere innholdet i boken i et innlegg på cirka 45 minutter. Deretter blir det anledning til spørsmål og diskusjon. Det vil bli servert kaffe og kake.

Publisert 3. okt. 2019 12:49 - Sist endra 4. sep. 2020 13:26