Foredrag: Steinalder i fokus

I forbindelse med utstillingen Hard Rock Trasé presenterer arkeologene Gaute Reitan og Lucia Koxvold noen av resultatene fra Vestfoldbaneprosjektet og E-18 Bommestad - Sky.

Foto: Kulturhistorisk museum/Vestfoldbaneprosjektet.

 

10 000 år på ett brett. Resultater fra Vestfoldbaneprosjektet.

Ved arkeolog Gaute Reitan.

Foredraget skal fokusere på de viktigste resultatene fra Vestfoldbaneprosjektets utgravninger 2010-2012.

Som foredragstittelen antyder, det dekker nesten hele steinalderen fra istidas slutt. Landskaps- og råstoffbruk og overgangen fra jakt/fiske/fangst til jordbruk er sentrale temaer.
 

Utgraving av et 9000 år gammelt flintdepot.

Ved arkeolog Lucia Koxvold.

Foredraget tar for seg funnet av en flintansamling gjort på den mellommesolittiske lokaliteten Hovland 2, E-18 prosjektet Bommestad-Sky i 2011.

Under avtorving med maskin dukket det opp flere store flintknoller innenfor samme område. Det viste seg at flintansamlingen var konsentrert til en mindre grop og innholdet tydet på en oppsamling av råstoff og emner. I tillegg ble det gjort funn av tre forkastete kjerneøkser, en gjenstandstype som er sjelden i øst-norsk sammenheng. Trolig er flintansamlingen på Hovland 2 et spor etter en intensjonell råstoffdeponering, et forråd man kan vende tilbake til ved behov.

 

Hard Rock Trasé er en mini-utstilling om funn arkeologene har gjort langs traseér for tog og firefelts-motorvei.

Les mer om utstillingen Hard Rock Trasé.

Publisert 11. feb. 2014 14:41 - Sist endret 21. feb. 2014 14:55