Boklansering: Smykker. Personlig pynt i kulturhistorisk lys

Smykker. Personlig pynt i kulturhistorisk lys av Marianne Vedeler og Ingunn Marit Røstad (red.). Denne praktboken er et fundament for utstillingen «TA DET PERSONLIG» som åpner i Historisk museum 12. juni. Det blir en stor glitrende, fengslende og eksotisk utstilling av hvordan folk til alle tider og mange steder smykker og pynter sin egen kropp.

“What’s in a name?” lar Shakespeare sin Julie spørre Romeo. I romersk tid kunne spørsmålet like gjerne ha vært: “What’s in a ring?” For mange av antikkens mennesker ville svaret ha ligget Julie nært om hjertet, for ringene var ikke bare personlige eiendeler, de var også ansett som bærere av philia – beskyttelses- og bindingsmagi – slik det fremgår av en rekke skriftlige kilder. I det arkeologiske materialet kan man bare ane et snev av de kreftene som ble tillagt ringene og deres innlagte stener. Krefter som ikke kan vekkes til live når jord og støv børstes bort og de rette formlene blir uttalt, men som da i stedet har en aura av forgjengelige tiders magi.» skriver Marina Prusac Lindhagen i sitt bidrag “What’s in a ring?” i antologien.

Denne boken er et resultat av forskeres kreativitet, museets store og innholdsrike samlinger og helt ny og fersk forskning. Du finner smykker fra de tidligste tider, antikken og middelalder, men også dagens gullsmykker fra Zanzibar og India og sverd fra vikingtid. Det var det flotteste mannssmykket blant vikingene. I middelalderen verdsatte man ikke bare smykkesteiner for deres estetiske og økonomiske verdi, men også for det folk oppfattet som legende og magiske krefter.  Der for finner vi også en spennende omtale av smykkesteiner i middelalderens kosmologi .

Forskerne har også skrevet om forfalskning og etterlikning av smykker. Historiske oppskrifter som beskriver manipulering med smykkesteiner og metaller, sammenliknes her med dagens fremstilling av kunstige smykkesteiner.

Vi inviterer til lansering med foredrag, smykker og lett servering.

 

Smykker. Personlig pynt i kulturhistorisk lys:

Innledning: Om smykker og utsmykning av kroppen (Ingunn M. Røstad og Marianne Vedeler)

Del 1: Personlig pryd og identitet 

What’s in a ring?” (Marina Prusac Lindhagen)

Smykket til kamp – Estetikkens makt og maktens estetikk – praktsverd i vikingtid (Hanne L. Annestad) 

Gull & glitter, glass & emalje. Draktsmykker og statusmarkører i middelalderen (Mona Bramer Solhaug)

Smykkedesign i India og Norge: maksimalisme, minimalisme og illusjoner om den andre (Tereza Kuldova og Remy Bugge)

Del 2: Smykker som kapital

Steinalderrav i syd-Norge (Einar Østmo)

Verdifulle smykker; refleksjoner rundt gull og kvinners personlige økonomi i Zanzibar Town (Kjersti Larsen)

Verden vil bedras. Kopiering og manipulering av smykker (Hartmut Kutzke, Ingunn M. Røstad og Marianne Vedeler)

Del 3: Personlig utsmykning, minner og magi

Mot en ny tid? Merovingertidens ryggknappspenner som uttrykk for endring og erindring (Zanette Glørstad og Ingunn M. Røstad)

Smykkesteiner i middelalderens kosmologi (Marianne Vedeler og Hartmut Kutzke)

En hårete historie - Om hår og kam i jernalder og tidlig middelalder (Margrethe Simonsen)

”Speilet med hukommelse” – portrettfotografi, identitet og erindring (Ellen C. Holte)

Boken gis ut på Museumsforlaget.

Publisert 13. apr. 2015 16:26 - Sist endret 10. okt. 2018 11:44