Oslo Peace Days på Historisk museum

Velkommen til dobbelt foredrag om kulturminnevern i konfliktområder og Bysantinske oppdagelser.

Kulturminnevern i konfliktområder

Ruinbyen Ani ligger i Tyrkia på grensen til Armenia. På tross av århundrer med politiske spenninger i området, har et unikt samarbeid mellom armenske, tyrkiske og internasjonale partnere åpnet for at byen blir undersøkt og bevart.

Arkeolog Carsten Paludan-Müller forteller om arbeidet med å verne byen på Silkeveien. Han har jobbet med kulturminner i konfliktområder som Bangladesh, Burma, Bosnia, Kypros og Libanon.

Bysantiske oppdagelser

Da Ani var på høyden blomstret den bysantinske kulturen på øya Naxos i Hellas. I dag er det knyttet store utfordringer til bevaringen av denne unike arven.

Ut fra sin brede erfaring innen kulturarvsproblematikk, forteller arkeolog Håkon Roland om Kulturhistorisk museums mangeårige arbeid for å verne kulturminner på Naxos.

Besøk oss - billettpriser, kart og åpningstider

Det er også mulighet til å se utstillingen Ani - silkeveiens glemte by.

Arrangementside på Facebook

Skal noen du kjenner dit? Se på arrangementsiden på Facebook.

Publisert 30. okt. 2018 08:37 - Sist endret 7. nov. 2018 11:27