Domestisering: kriser, muligheter og nye identitetsformasjoner.

Paneldebatt i utstillingen NyArktis, inngår i Norsk Antropologisk Forening sin årskonferanse, arbeidsgruppe 7: Domestisering: kriser, muligheter og nye identitetsformasjoner.

Seljakt på Baikalsjøen. Foto: Rob Losey, University of Alberta.

Domestisering presenteres ofte som menneskets evne til å underlegge seg andre livsformer, kilden til sivilisasjonenes framvekst og presenteres i dag ofte som løsningen på problemer som fattigdom, matknapphet og arbeidsløshet. Slik framstår domestisering som en nøkkelnarrativ om menneskelig eksepsjonalisme og bidrar til å opprettholde et skarpt skille mellom natur og kultur. Dette har i senere tid har blitt utfordret, gjennom teoretiske perspektiver og gjennom empiriske studier som overskrider kultur – natur skillet og beskriver sameksistens mellom arter med begrep som gjensidig avhengighet, distribuert agens, tillit, reversibilitet og usikkerhet.  På tross av en rådende domestiseringsoptimisme peker forskning på husdyrhold som en kilde til nye epidemiske sykdommer som spres mellom dyr og mennesker. Industriell matproduksjon skaper nye monokulturelle landskap som dramatisk endrer økosystemer og produserer nye plantesykdommer og skadedyr, som ofte utvikler og sprer seg raskere enn teknologien løser problemene. En småte å lese disse trendene på er at nye domestiseringspraksiser ikke bare endrer våre forhold til omgivelsene, men også former nye sosiale relasjoner og subjektiviteter på tvers av arter.

Program

14:30-14:35     Velkommen ved Rune Flikke, SAI, UiO

14:35-15:00     Marianne Steinkjer, SAI, UiO: Har djevelen blitt temmet? Praksiser og interaksjon mellom mennesker og tasmanske djevler i fangenskap

15:00-15:25     Brynhild Granås, UiT: Gråsoner, undring og spillerom. Om forholdet mellom trekkhunder og hundekjørere  

15:25-15:50     Catharina Sletner, SAI, UiO: Terpolova - krise som eksistensgrunnlag i en urban økolandsby

15:50-16:15     Maria Kartveit: Miljøutfordringer i subarktiske Canada - en varslet krise

16:15-16:30     Pause

16:30-16:55     Bente Sundsvold, IAS/VKS, UiT: Fra utvær til verdensarv 

16:55-17:20     Rune Flikke, SAI, UiO: Domestisering av vind og vær som identitetspolitikk i koloniale Sør-Afrika

17:20-17:45     Gro Ween, KHM, UiO: Om arbeidet involvert med å gjøre laks til ressurs og vitenskapelig gjeting av laks i Yukon

17:45-18:00     Diskusjon og oppsummering ved Marianne Lien

Mer om programmet og deltagere på konferanse-sidene

Publisert 12. apr. 2016 14:24 - Sist endret 17. okt. 2018 10:18