Hva skjuler seg under gulvene i middelalderkirker?

Tro, overtro og et uvanlig regnestykke

På årets bots- og bededag inviterer vi til et spennende foredrag med professor Svein Gullbekk om overraskende sammenhenger mellom frelse og økonomi. 

Fra utgravningen av kirkegulvet i Ringebu stavkirke. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO
Professor Svein Gullbekk. Foto: KHM, UiO

Gullbekk tar utgangspunkt i middelalderkirken som arena for religiøs praksis. Hvordan kan vi bruke kirkearkeologi generelt og myntfunn spesielt for å forstå mer om hvordan sognebarna brukte mynt som del av sin individuelle religiøsitet? Hva forteller myntfunnene om hvordan kirken la til rette for og nyttiggjorde seg offerinntekter? Gullbekk sammenligner myntfunn fra flere skandinaviske kirker for å se om det er mulig å trekke konklusjoner om myntfunnenes topografi og religiøs praksis. Middelalderkirkens rolle som drivkraft for utvikling av pengeøkonomi berøres også. I foredraget vil Gullbekk forsøke å anskueliggjøre hvor mange mynter som en gang har vært brukt i norske kirker.

Svein Gullbekk er professor i numismatikk og mynthistorie ved Kulturhistorisk museum. Han er spesialist på vikingtid og middelalder og leder for tiden et stort forskningsprosjekt om forholdet mellom religion og penger i europeisk middelalder.

Se prosjektets blog Religion and money.

 

Publisert 16. sep. 2016 13:39 - Sist endret 13. feb. 2019 12:16