Hvil i fred? En mumie pakkes opp - og ned

Hvem var kvinnen som ligger i en av mumiekistene i Historisk museum? Hvordan ble mumien laget og hvordan bør et museum behandle en mumie?

Mumiekisten Dismutenibtes fra det 25. dynasti (747 - 656 f.Kr.) . Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Kirsten Jensen Helgeland

Mumien Dismutenibtes har nylig blitt undersøkt av en rekke fagfolk. Nå samles ekspertene for å presentere resultatene. Du møter museets konservatorer Anne Håbu, Eivind Bratlie og Margunn Veseth, egyptolog Anders Bettum, botaniker Anneleen Kool, professorene Per Holck (anatomi) og Bjørn Øgaard (kjeveortopedi), og radiolog Kristian Fosså og radiograf Knut Bjørklund fra Rikshospitalet.

Seminaret er åpent for alle, og holdes i Foredragssalen, 3. etasje på Historisk museum. Ingen påmelding.

Program

12.00   Velkommen

12.05   "En hel Ægyptisk Mumie" – 180 år på norsk museum    Konservator Anne Håbu

12.25   Dismutenibtes’ kister – en gjenstandsbiografi                 Egyptolog Anders Bettum  

12.45   Balsamererens kunst                                                       Anne Håbu og konservator 
                                                                                                     Eivind Bratlie

13.10   Pause med kaffe og lett servering

13.30   Anatomens vurderinger – 2700 år i etterkant                 Professor Per Holck

13.50   Digital diagnose                                                              Radiolog Kristian Fosså og
                                                                                                    radiograf Knut Bjørklund

14.10   Hva tennene forteller                                                      Professor Bjørn Øgaard

14.30   Pause med kaffe og frukt

14.50   For evig lin.Tekstilene i mumiekisten                              Konservator Margunn Veseth

15:10   Mumiebotanikk                                                               Botaniker Anneleen Kool 

15.30    Avslutning: Å stille ut et menneske                                Museumslektor Martin Hager-
             – museumsetikk og publikumsappell                             Saltnes og Anne Håbu
                                                                                                                 
15.40   Slutt

Velkommen!

 

For presseinformasjon: Martin Hager-Saltnes

 

 

Publisert 16. sep. 2016 12:29 - Sist endret 13. feb. 2019 12:16