SITUASJONER: Kunstinstallasjon og omvisning på arkeologisk utgravning

Ekskursjon til Aust-Agder

Graver arkeologene frem kulturhistorien med sine spader, eller skaper de kulturhistorien? Vi blir med kunstner Nina Torp og arkeologene Lars Sundström og Gaute Reitan til utgravningene langs traseen til den nye E-18 ved Tvedestrand-Arendal.

Program for ekskursjonen

0930 Avgang fra Tullinløkka i Oslo. Bussbrunsj og introduksjon ved sosialantropolog Peter Bjerregaard. 

1300 Omvisning i utgravningsfeltet Hesthag C4 og i kunstutstillingen SITUASJONER, en estetisk utforskning av arkeologenes arbeid. Kaffe og kaker.

1600 Fiskesuppe i Kuben, Aust-Agder museum og arkiv, Arendal. Omvisning i utstillingen UnderVEIswww.kubenarendal.no/

1800 Avreise fra Arendal

2130 Ankomst Oslo

Meld deg på her! Påmeldingsfrist 9. juni

Pris: Kr. 200 for transport t/r og forfriskninger på bussen. Middag på Kuben betales separat (kr. 85,-). Betaling via epay.

Nina Torp er billedkunstner og arbeider tverrfaglig med tema kulturhistorie, arkitektur og arkeologi. I perioden 2015-2017 følger hun arbeidet med de arkeologiske utgravinger av bosettinger av eldre og nyere steinalder, og videreutvikler dette forskningsmateriale til kunstprosjektet SITUASJONER. Materialet bearbeides til dokumentariske serier i fotografi, videoverk og til installasjoner av skulpturelle arbeider og vises ved flere utstillinger i regi av Kulturhistorisk museum fram til 2018. Torp bruker et kunstnerisk perspektiv på det arkeologiske forvaltningsarbeid ute i felt og inne i museet. Et av målene er å utforske hvilken betydning de kulturhistoriske samlinger og visningsmodus, gjenstandene og representasjonen (fotografiene) av disse, har på oss i dag.

SITUASJONER er støttet av Kulturrådet og Norsk Fotografisk Fond.

Lars Sundström er arkeolog og deltar bl.a. i forskningsprosjektet "Trends and Breaks in Stone Age History", knyttet til E18-prosjektet Tvedestand–Arendal ved Kulturhistorisk museum. Skandinavisk steinalder spenner over et tidsrom på om lag 11 000 år, fra pionerfasen til bronsealderen tar over. Sporene etter menneskene fra dette tidsrommet har fellestrekk, men den lange perioden er også til dels preget av raske endringer i teknologi, bosetningsmønstre og næringsgrunnlag. Hvordan kan vi tilnærme oss de gjennomgripende skiftene vi ser spor etter i det arkeologiske materialet?

Gaute Reitan var utgravningsleder og formidlingsansvarlig ved Vestfoldbaneprosjektet under feltsesongene 2010-2012. Han interesser seg bl.a. for overgangen mellom eldre og yngre steinalder, tidlig jordbruk, yngre steinalders storredskaper (økser m.m.) og pilspisser, jordbrukssamfunns utvikling av byggeskikk fram til vikingtid/middelalder, utvikling av utgravningsmetodikk, formidling, kokegroper, tidlige kirkesteder, grav- og offerskikker i steinalder.

Fra utgravningene i 2015. Foto: Nina Torp
Fra utgravingene i 2015. Foto: Nina Torp

 

 

 

 

Publisert 8. mars 2016 22:51 - Sist endret 13. feb. 2019 12:16