Henrik Bull inviterer: Ovids elskovsdikt

Ved førsteamanuensis Thea Selliaas Thorsen

Thea Selliaas Thorsen har gjendiktet den antikke kjærlighetspoeten Ovid til norsk på Gyldendal forlag. I  samarbeid med NTNU utgir nå forlaget den omfattende serien Kanon med nye oversettelser av antikke verker til norsk under hennes akademiske prosjektledelse. Hun har redigert The Cambridge Companion to Latin Love Elegy, og leder en forskergruppe finansiert av Norges forskningsråds gjennom satsning Unge Forskertalenter som skal utforske kjærligheten i antikken. Kom og hør henne fortelle om prosjektet som skal endre vårt syn på det å elske. Lytt til de rådene hun kan videreformidle fra Casanovas antikke forgjenger, Ovid!

Gyldendal vil være til stede med et utvalg av Thorsens bøker for salg, sammen med et utvalg av de nyutgitte oversettelsene av antikke klassikere.

 

Henrik Bull inviterer onsdager til Historisk museum. Det koster 100 kroner å komme inn: mat, mineralvann, foredrag og diskusjoner. 200 kroner med vin.

Emneord: Henrik Bull inviterer
Publisert 8. jan. 2016 16:07 - Sist endret 22. feb. 2019 13:55