UR-FORM – Samtale mellom kunstner og forsker

Hva er ekte, hva er en gjengivelse, hva er en kopi? Søndag møtes kunstneren Nina Torp og sosialantropolog Peter Bjerregaard til en samtale om autentisitet, autoritet og representasjon.

Kunstner Nina Torp, fra åpningen av UR-FORM.

Foto: Kulturhistorisk museum, UiO/ Lill-Ann Chepstow-Lusty

Hvilken betydning har kulturhistoriske samlinger og visningsmodus, gjenstandene og representasjonen av disse, på oss i dag? I prosjektet UR-FORM diskuterer kunstner Nina Torp autentisitet, autoritet og representasjon. To av fotografiene i prosjektet finner du i museets etnografiske bibliotek, og to av dem i museets Antikksamling. Prosessen bak fotografiene UR-FORM kan ses på som et bilde på vår kulturelle arv som består av det samme materiale som gjentas gang på gang. En ruin bygget opp igjen og igjen og igjen. Prosessen innebærer en registrering og reorganisering, lag på lag med tid, en stratifikasjon.

Kunstner Nina Torp har de siste årene gjort flere prosjekter som tar for seg strømningene og ettervirkningene av utgravningene i Pompeii i 1740. Her har hun utforsket hvordan denne begivenheten har gjort seg gjeldende blant kulturelle fenomener og videre påvirket historieskrivning fram til i dag. I forarbeidet til utstillingen UR-FORM har hun besøkt en rekke private samlinger og museer i Storbritannia, Tyskland og Norge for å se spor av denne arven - minneproduksjon.

Sosialantropolog Peter Bjerregaard er utstillingsrådgiver ved Kulturhistorisk museum. I de senere år har han fokusert på museet som eksperimentelt rom. Nye utviklinger dels i teorier om materialitet, dels i utformingen av forskningssamarbeider, hvor ikke-forskere inndras mer direkte i selve forskningsprosessen, åpner opp for helt nye muligheter for museet. Bjerregaard mener at museet som offentlig rom kan utvikle seg til et kraftsentrum, hvor en rekke forskjellige former for viten og praksiser møtes og skaper et perspektiv på verden, som er særegent for museet.

Åpningstider: Fotografiene i "Antikkens verden" kan ses i museets åpningstid, mens bildene i Etnografisk bibliotek kan ses kl. 1200-1400 tirsdag, onsdag og torsdag frem til 1. mars, samt samme tid lørdag og søndag 24. og 25. januar og 6. og 7. februar. Ring på ringeklokke for "Etnografisk bibliotek" ved kontorinngangen på Tullinløkka, nærmest Universitetets aula.

 

Fotografi fra arbeidsprosess i prosjektet UR-FORM. © Nina Torp 2014

 

Publisert 6. jan. 2016 12:56 - Sist endret 13. feb. 2019 12:16