Arkeologisk boklansering

Kulturhistorisk museum og Portal forlag inviterer til lansering av museets siste arkeologiske utgivelser, i Foredragssalen i Historisk museum

Kl. 14.00 Velkommen

ved leder av arkeologisk seksjon, Anne Lene Melheim

 

Presentasjon av ny bokavtale mellom Portal forlag og Kulturhistorisk museum.

Ved daglig leder Lars Aase i Portal forlag og professor Frode Iversen ved Kulturhistorisk museum

Hvert år investerer samfunnet store summer i arkeologiske utgravinger. Siden 2013 har Portal forlag og Kulturhistorisk museum laget i alt 10 bøker om arkeologi på Sør-Østlandet der resultatene har blitt publisert og tilrettelagt for et større publikum. Vi ønsker å markere det fruktbare samarbeidet, og ikke minst den rykende ferske avtalen om vitenskapelig publisering for de neste fem årene.

 

Presentasjon av Portal forlag og Kulturhistorisk museums to nyeste utgivelser:

Gård og utmark i Gudbrandsdalen

ved redaktør Ingar M. Gundersen

I 2011 og 2012 gjennomførte Kulturhistorisk museum de største arkeologiske undersøkelsene i Oppland noensinne. Nå foreligger resultatene i bokform. I Gård og utmark i Gudbrandsdalen kan vi lese om dalens dramatiske historie. Flom og skred har gjentatte ganger opp gjennom årtusenene rammet gårdsbosetningene og satt befolkningen på prøve. Hvordan formet dette samfunnet i dalføret? Ferskt arkeologisk materiale fra Fron gir ny innsikt i denne til nå ukjente historien. Klima, bosetning og ressurser knyttes sammen i en rekke studier. Vi får vite mer om de rike utmarksressursene som la grunnlaget for gårdenes rikdom, og knyttet gudbrandsdølene til kontinentet og viktige begivenheter i brytningstiden på 500-tallet.

 

Fjellfiske i fortiden. Årtusener med svømmende rikdom

ved redaktørene Axel Mjærum og Elling Utvik Wammer

I Fjellfiske i fortiden har forskere fra ulike fagfelt gått sammen for å gi fjellfisket en historie. I antologien kan du lese om fjellørretens franske aner, og om når, hvordan og hvorfor menneskene bar levende fisk til fjells. Kanskje satte man ut fisk i fisketomme vann alt i steinalderen? Antologien handler også om gamle fiskemetoder, dem som utnyttet ressursene i vannene, og ikke minst om den betydningen «den svømmende rikdommen» hadde i for fangstfolk og bønder i fortiden.

 

Det blir enkel servering og noe godt å drikke, velkommen!

Publisert 10. jan. 2017 13:01 - Sist endret 10. jan. 2017 14:31