Manuskriptets hemmelighet

Lær å lage blekk og farger fra naturens ingredienser – velkommen til workshop hos Historieforskerne!

Bilde av farget pulver og krystaller på et bord med en blekkflaske

I dette kurset skal vi ta for oss et manuskript fra middelalderen. Manuskriptet beskriver hvordan man kan fremstille godt blekk og klare farger til bruk i illuminering. Ved hjelp av metoder fra middelalderen skal vi teste ut hvordan nye stoffer kan skapes gjennom kjemiske reaksjoner fra naturens ingredienser. 

Med dagens kunnskap og teknologi skal vi også se nærmere på materialene og reaksjonene. 

Vi starter dagen med en tur inn i Middelaldersalen ved Kulturhistorisk museum for å se på flere hundre år gamle skatter, der det blir gitt en kort introduksjon og omvisning. Deretter blir det servert lunch til alle deltagerne, før vi drar til laboratoriet og utfører eksperimenter. I forkant av eksperimentene vil det bli gitt en kort gjennomgang av sikkerhet i et laboratorie. 

Påmelding

Send en epost til historieforskerne@khm.uio.no 

Gratis

Kurset er gratis og egner seg for ungdommer mellom 9-17 år. Det er plass til maks 8 deltagere per workshop. På grunn av planlegging og mat vil påmelding være bindene.

Velkommen til workshop!


Historieforskerne er et tilbud til barn og unge mellom 9-14 år som et workshop-basert pilotprosjekt ved Kulturhistorisk museum og Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Publisert 25. sep. 2018 08:28 - Sist endret 14. feb. 2019 13:48