Etter kollaps. De aller eldste tider i Osloområdet

Arkeologene Anja Mansrud og Axel Mjærum vil ta oss med tilbake til en forunderlig og foranderlige verden. De tar utgangspunkt i museets utstillingssatsning Kollaps, utgravde steinalderbosteder i hovedstadsregionen, samt forskningsnytt.

Et ovalt hyttegulv fra steinalderen fullt av søppel fra Frogn i Akershus. Funnet vitner om et yrende liv i Bunnefjorden for om lag 7000 år siden. Foto: Carine Eymundsson, KHM.

En liten gruppe med reisevante barn og voksne padlet nordover for 11 000 år siden. Noen kilometer fra isbrefronten stoppet de opp og slo leir ytterst i havgapet, i et nakent landskap og med kalde gufs fra innlandsisen. Stedet de valgte for et kort opphold ligger nå på Elgsrud, langt inne i Oslos skoger.

5000 år senere var klimaet mildt og Oslofjorden var omdannet til et produktivt fjordsystem med fiskerike tidevannsstrømmer og edelløvskog. Langs strendene levde nøstvetmenneskene store deler av sine liv.

Publisert 18. jan. 2018 15:34 - Sist endret 14. feb. 2019 14:19