Glede og tragedie i antikken

En dialog i marmor mellom en kunstner og hans muse.

Bildet kan inneholde: bryst, panne, hår, nese, kinn.

Apollon var den greske guden for de skjønne kunster. Han sendte sine ni muser til jorden for å skjenke guddommelig skaperkraft. En av de største dikterne var Sofokles, som skrev teaterstykker der guder gjorde menneskers liv til tragedier.

Hvordan kunne Apollons muser, som skulle bringe glede og liflig musikk, inspirere til dramaer som Ødipus og Antigone? Dramaer, som etter 2400 år fremdeles settes opp i teatre og ryster publikum.

Hvem var Sofokles, og hva drev ham til å utforske menneskesinnets dypeste mørke? I Kulturhistorisk museums utstilling Følelser i antikken og det gamle Egypt står dikteren selv, taus og gåtefull, i en antikk herme av marmor. Like ved står en glitrende muse, også hun i marmor.

Marina Prusac-Lindhagen har studert disse to – dikteren og musen – og vil gi stemme til dialogen mellom dem. Vi vil få høre om følelsenes betydning i samspillet mellom guder og mennesker i klassisk tid, og om hvorfor tragedieskuespill var en viktig del av glade festivaler.

Foredraget holdes på Zoom

Se foredraget på Zoom

Publisert 24. mars 2021 08:24 - Sist endret 24. mars 2021 08:24