English version of this page

The red pill: En panelsamtale om høyreekstremisme, antifeminisme, internett og bruk og misbruk av antikken

Med boka Not all Dead White Men utforsker Donna Zuckerberg «the red pill movement».

Bildet kan inneholde: Hvit, Skulder, Hud, Nakke, Bryst.

Foto: Ove Holst.

Dette er et virtuelt samfunn hvor kvinnefrigjøring ansees som en dødelig trussel mot den vestlige sivilisasjon, og der klassisk gresk og romersk litteratur benyttes for å legitimere seksuelle overgrep, kontrollere kvinners seksualitet og arbeide for å gjenreise den hvite mannens dominerende stilling i verden.

Panelsamtalen tar utgangspunkt i Zuckerbergs bok og drøfter hvilken betydning sosiale medier har hatt for framveksten av moderne høyreradikale bevegelser, forholdet mellom misogyni og rasisme, likheter og forskjeller mellom Europa og USA, bruk og misbruk av historien og av den klassiske kulturarven, og ikke minst: hvordan kan og bør vi forholde oss til dette?

portrett av Donna Zuckerberg
Donna Zuckerberg

Samtalen vil foregå på engelsk, og panelet består av

  • Donna Zuckerberg: Silicon Valley-basert klassisk-filolog og redaktør for nettstedet Eidolon
  • Elisabetta Cassina Wolff: Førsteamanuensis i historie ved UiO. Ekspert på fascisme og høyreradikalisme i Europa.
  • Øystein Strømmen: Journalist og forfatter av bøker som «Det mørke nettet: Om høyreekstremisme, kontrajihadisme og terror i Europa»
  • Jorunn Økland: doktor i teologi, professor i tverrfaglig humanistisk kjønnsforskning ved UiO og bestyrer for det norske institutt i Athen.

Ordstyrer: Jon Røyne Kyllingstad: Førsteamanuensis i Universitets- og vitenskapshistorie, KHM/UiO.

Publisert 29. apr. 2019 13:11 - Sist endret 9. feb. 2021 14:31