Foredrag: Tok Hansteen feil?

Velkommen til forfatter Vidar Enebakks foredrag om Christopher Hansteens bidrag til studiet av jordas magnetisme i skyggen av Alexander von Humboldt og Carl Friedrich Gauss.

Bildet kan inneholde: økoregion, anlegg, natur, plakat, organisme.

Foredraget tar utgangspunkt i Vidar Enebakks bok om Christopher Hansteen som vil bli publisert av Pax forlag i februar 2022

Foredraget holdes på åpningen av Den 8. norske konferansen i vitenskapshistorie.

I 1828 reiste Christopher Hansteen på en vitenskapelig ekspedisjon til Sibir, for å kartlegge jordas magnetisme. Han foretok nøyaktige målinger på hele reisen ved hjelp av et lite instrument, som han hadde utviklet selv. To år senere vendte han tilbake i triumf: Han hadde lokalisert den sibirske magnetpolen! Men triumfen ble snart en tragedie. Hansteens magnetometer var upålitelig, andre ledende forskere var kritiske, og Hansteen ble usikker: Tok han feil?

Hansteen og hans krets kalte seg for et «Samfund af Videnskabsdyrkere». De skapte en ny vitenskapelig kultur i Norge hvor opplysning og folkeopplysning gikk hånd i hånd. Hansteen var Norges fremste vitenskapsdyrker i første halvdel av 1800-tallet, og han bidro til å sette nasjonen på det vitenskapelige verdenskartet. Utover 1840-tallet havnet Hansteen i skyggen av anerkjente forskere på feltet, som Alexander von Humboldt og Carl Friedrich Gauss. Derfor har det vært vanlig å hevde at Hansteen tok feil og at det ikke fantes noen magnetpol i Sibir.

Forfatter og forsker Vidar Enebakks vil vise at denne etablerte forestillingen er misvisende. Den er basert på en misforståelse, som oppsto allerede på hans tid. Derfor har også vi, i ettertid, tatt feil av Hansteen.

OBS: Arrangementet finner sted i Gamle festsal i Domus academica/Urbygningen ved Universitetsplassen i Oslo sentrum.

Gratis og åpent for alle.

 

Publisert 25. nov. 2021 09:01 - Sist endret 25. nov. 2021 09:01