KHM til Tullinløkka

Sist endret 25. feb. 2016 11:17 av Ingvild Solberg Andreassen
Sist endret 29. apr. 2016 12:11 av Ingvild Solberg Andreassen

Hvis Staten ønsker, kan Kulturhistorisk museum fylle Nasjonalgalleriet når Nasjonalmuseet flytter til Vestbanen i 2020. Her kan vi etablere en type museum som bare finnes veldig få andre steder i verden – et museum for den eldste kunsten. Norsk kirkekunst fra middelalderen, kunst fra Det gamle Hellas, Romerriket og Midtøsten, mynter og medaljer, og funn fra steinalder, bronsealder og jernalder – alt dette kan reise det grunnleggende spørsmålet: Hva er kunst? Et museum for den eldste kunst vil kunne trekke på fagmiljøene i både Kulturhistorisk museum og Nasjonalmuseet.

Sist endret 25. feb. 2016 11:15 av Ingvild Solberg Andreassen