Et nasjonalgalleri for den eldste kunst?

Hvis Staten ønsker, kan Kulturhistorisk museum fylle Nasjonalgalleriet når Nasjonalmuseet flytter til Vestbanen i 2020. Her kan vi etablere en type museum som bare finnes veldig få andre steder i verden – et museum for den eldste kunsten. Norsk kirkekunst fra middelalderen, kunst fra Det gamle Hellas, Romerriket og Midtøsten, mynter og medaljer, og funn fra steinalder, bronsealder og jernalder – alt dette kan reise det grunnleggende spørsmålet: Hva er kunst? Et museum for den eldste kunst vil kunne trekke på fagmiljøene i både Kulturhistorisk museum og Nasjonalmuseet.

madonna

Madonna med barn fra Gausdal.

Kulturhistorisk museum ønsker å videreutvikle Nasjonalgalleriets preg av kunstmuseum og skulpturgalleri, med et tydelig tyngdepunkt ved klassisk og eldre kunst. Museet vil samarbeide med forskningsmiljøer innenfor kunsthistorie, men også våge å utforske samtidskunsten og kunstens rolle i dag.

Klassisk arkeologi

Kulturhistorisk museum har store samlinger med objekter fra Middelhavets arkeologi. Samlingene kan skape spennende møter mellom kunsthistorie og kulturhistorie. Samlingene kunne også kombineres med Nasjonalmuseets samlinger av avstøpninger av klassiske skulpturer og portretter. Slik kan utstillingene også skape museumshistoriske perspektiver, hvor Nasjonalgalleriets historie kan inngå i utstillingenes fortellinger.

 

Middelalderens kirkekunst

Kulturhistorisk museum har en betydelig samling av middelalderens kirkekunst. Samlingen av malte altertavler og helgenskulpturer vekker oppsikt utover landegrensene. Stavkirkeportalene er godt kjent internasjonalt og en stor publikumsattraksjon. I disse samlingene ligger både et stort opplevelsespotensial og et rikt forskningspotensial. Samlingene vil komme til sin rett i eldre utstillingslokaler, og bygningens estetikk og museumsgjenstandene kan spille mot hverandre.

 

Medaljer, ordner og mynter

Kulturhistorisk museum har også store samlinger med medaljer, ordner og mynter. Dette materialet er i liten grad stilt ut tidligere, men gir et fascinerende innblikk i norsk historie. Det kan kombineres med ulike former for biografisk materiale og åpne for samarbeid med Nasjonalmuseet for kunst, Norsk folkemuseum og andre forskningsmiljøer. Samlingene kan utmerket tilpasses eldre museumslokaler og utforske relasjonen mellom kunstfeltet og kulturhistorien.

 

Norsk forhistorie

Museets arkeologiske samlinger rommer den tidligste norske kunsten, fra de tidligste helleristninger over bronsealderens rituelle kunst og jernalderens og vikingtidens personrelaterte formspråk. Dette unike materialet vil kunne danne grunnlag for et museum som ser på den tidligste kunsten. Hvordan oppstår 'kunst' som kulturelt fenomen og drivkraft og hvordan har den utviklet seg opp til i våre dager?

 

Universitetet i Oslo og Kulturhistorisk museum ønsker å åpne opp Tullinløkka til et levende byrom for kunnskap, kultur, opplevelser og rekreasjon, omkranset av de to vakre og gamle museumsbyggene. Et museum for den eldste kunst kan være et av bidragene til dette.

Les også at Statsbygg anbefaler at Kulturhistorisk museum overtar Nasjonalgalleriet og at det opprettes et byuniversitet ved Tullinløkka i Oslo.

bilder
 
Publisert 25. feb. 2016 11:22 - Sist endret 11. okt. 2018 09:17