English version of this page

Faste utstillinger på Historisk museum

Kopi av Maria med barnet fra Hedalen stavkrike

I den store middelalderutstillingen finner du en rekke kunstskatter fra kirkene rundt om i Norge. Du får også se gjenstander fra både hverdag og fest.

mummie fra utstillingen

Museet har Norges eldste og største samling av egyptiske gjenstander. Flere av disse kom til Norge som gaver fra den svensk-norske unionskongen Oscar den II.

I Historisk museum finner du etnografiske utstillinger fra disse regionene: Arktis, Amerika og enkelte utstillingsmontre fra Sudan, Afrikas horn og Palestina.

gullmynter

Gull er makt – gull gir ære. Gjennom å utgi gullmynter, har herskere gjennom 2600 år gjort det mulig å møtes og utveksle verdier i tillit. Enkeltpersoners bragder lever videre gjennom ærestegn i gull.

Greske, etruskiske og romerske gjenstander fra Antikksamlingen vises i denne lille og eksklusive utstillingen. Gjenstandene er organisert periodevis i hvert sitt monter.

Oversiktsbilde fra utstillingsrommet

En kollaps er også en begynnelse. Noe bryter sammen og noe nytt oppstår. I Kollaps møter vi mennesker som på forskjellige måter og til ulike tider står overfor mektige naturkrefter som truer med å kollapse deres verden.

Foto av skulptur hvor neste er ødelagt

Hvordan prøvde mennesker i middelalderen å påvirke sykdom, nød og livet etter døden? Vakre helgenskulpturer og mynter funnet under kirkegulvene kan fortelle mer om dette.

Vikinghjelmen fra Gjermundbu

Vikingtidsutstillingen på Historisk museum er stengt på grunn av ombygging, men primo 2019 åpner Vikingr!