English version of this page

Faste utstillinger på Historisk museum

Kopi av Maria med barnet fra Hedalen stavkrike

I den store middelalderutstillingen finner du en rekke kunstskatter fra kirkene rundt om i Norge. Du får også se gjenstander fra både hverdag og fest.

mummie fra utstillingen

Museet har Norges eldste og største samling av egyptiske gjenstander. Flere av disse kom til Norge som gaver fra den svensk-norske unionskongen Oscar den II.

Bildet kan inneholde: Av, Bygning, Rom, Interiørdesign, Lobby.

I vår nye faste utstilling kan du se noen av de mest utsøkte gjenstandene som er funnet fra norsk vikingtid. Bli kjent med krigskulturen, reisene og hvordan samfunnet forandret seg gjennom vikingtiden.

Oversiktsbilde fra utstillingsrommet

En kollaps er også en begynnelse. Noe bryter sammen og noe nytt oppstår. I Kollaps møter vi mennesker som på forskjellige måter og til ulike tider står overfor mektige naturkrefter som truer med å kollapse deres verden.

I denne utstillingen møter du en rekke gjenstander som ga mennesker håp i middelalderen. Folks tro forvandlet gjenstandene, og var en bro til det hellige.

I Arktisutstillingen kan du oppleve sjamandrakten fra Tuva, drakter og redskaper fra inuitfolk og studere livet i igloen.

Bildet kan inneholde: mennesker i naturen, himmel, grovfôr, felt, gressfamilie.

Gjennom denne utstillingen lar vi muséets amerikasamlinger fortelle levende historier om urbefolkninger og minoriteter i hele denne enorme regionen – historier om sosialt liv og identitet.

gullmynter

Gull er makt – gull gir ære. Gjennom å utgi gullmynter, har herskere gjennom 2600 år gjort det mulig å møtes og utveksle verdier i tillit. Enkeltpersoners bragder lever videre gjennom ærestegn i gull.

Bildet kan inneholde: tradisjon, kjole.

I Historisk museum finner du etnografiske utstillinger fra disse regionene: Amerika, Arktis og Sub-Arktis og enkelte utstillingsmontre fra Sudan, Afrikas horn og Palestina.