English version of this page

Faste utstillingar på Historisk museum

mummie fra utstillingen

Museet har Norges eldste og største samling av egyptiske gjenstander. Utstillingen forteller historien om opprinnelsen til museets egyptsamling, og den kulturhistoriske «egyptomanien» fra slutten av 1700-tallet, gjennom 1800-tallet, og inn på 1900-tallet.

Kopi av Maria med barnet fra Hedalen stavkrike

I den store middelalderutstillingen finner du en rekke kunstskatter fra kirkene rundt om i Norge. Du får også se gjenstander fra både hverdag og fest.

Bildet kan inneholde: Av, Bygning, Rom, Interiørdesign, Lobby.

I utstillingen vår kan du se noen av de mest utsøkte gjenstandene som er funnet fra norsk vikingtid. Bli kjent med krigskulturen, reisene og hvordan samfunnet forandret seg gjennom vikingtiden.

Dyr og mennesker – historier om samarbeid eller dominans? Hva kan vi oppdage gjennom å se på dyras rolle i kultur og religion? Her er et rikt utvalg av gjenstander fra museets samlinger iscenesatt for å vekke refleksjon og undring og kanskje åpne opp for å tenke andre framtider – utenfor mønsteret for den tradisjonelle sivilisasjonshistorien.

Samisk samtidsdokumentasjon med fotografi og tekstar oppdaterer museets permanente Arktis-utstilling. Sosialantropolog Jorunn Eikjok og fotograf Ola Røe dokumenterer ulike folks liv i landa som utgjer Sápmi; område i Noreg, Finland, Sverige og Russland.