English version of this page

Forvandling – tro og hellige gjenstander i middelalderen (midlertidig stengt)

I denne utstillingen møter du en rekke gjenstander som ga mennesker håp i middelalderen. Folks tro forvandlet gjenstandene, og var en bro til det hellige. På grunn av oppussing er denne utstillingen stengt inntil videre. Utstillingen åpner igjen 23. november.

Fra de var små lærte menneskene at livet på jorden ofte var vondt og kort, men at nye og bedre tider ventet dersom de levde som gode kristne, både i hverdagen og etter døden. Kirkerommet var utformet som en forsmak på paradis, en liten del av Guds himmelrike senket ned på jorden.

I denne utstillingen vil du se en rekke vakre gjenstander som var hellige for nordmenn i middelalderen. En gang i tiden var disse gjenstandene og skulpturene smykket i sterke farger og skinnende forgylling. I dag er overflater nedbrutt, fargene forandret, og mange helgenskulpturer og altertavler er bevisst blitt endret underveis: Deler er fjernet, skadet, flyttet på eller tilføyd.

Utstillingen utforsker overganger mellom det menneskelige og det guddommelige, og beskriver den forvandlingen som gjenstandene har gjennomgått siden de havnet innenfor dørene i en kirke.

Ål-taket

Takmaleriet fra Ål stavkirke er en hovedattraksjon i denne utstillingen. Dette er den eneste større utsmykningen av et rom som er bevart fra norsk middelalder og som man kan se på museum.

Det over 700 år gamle tretaket er laget som en tegneserie, og består av 23 motiver som beskriver bibelhistorien fra skapelsesberetning til Jesu liv og død. Malerstilen er enkel, men følger sterke europeiske tradisjoner for hvordan fortellingene i bibelen skulle framstilles.

Helgenens kraft

Helgenene var Guds hellige menn og kvinner. I kirkene var de til stede i form av skulpturer og malerier. Skulpturene gjorde de opphøyde figurene fra bibelfortellingene og helgenlegendene ekte og jordiske, og nesten som ved et mirakel kunne man møte dem ansikt til ansikt. Til dem henvendte folk seg med offer og bønn for å få hjelp og nåde.

Fra mynt til offer, fra trevirke til skulptur

I utstillingen kan du se en rekke gjenstander som har den iboende forvandlingen mellom det menneskelige og det guddommelige, mellom det materielle og det åndelige, og mellom den daglige praksis og de hellige handlingenes kraft. Fra penge til offergave, fra trevirke til skulptur. Gjenstandene i utstillingen er så veldig forskjellige fra gjenstandene middelaldermenneskene opplevde. De er blitt gamle. Siden reformasjonen har de mistet overflatene som inspirerte folk, og noen ble skadet med vilje for å utradere dem.

Uvdalskvinnen

I middelalderen ble en ung kvinne begravet under kirkegulvet i Uvdal stavkirke i Buskerud. 750 år senere ble hun funnet av arkeologer, og har siden vært kjent som Uvdalskvinnen. 
I Forvandling-utstillingen hviler hun innerst i lokalet med ansiktet vendt bort fra utstillingsrommet med diskre lyssetting.

Uvdalskvinnen representerer et levd liv som sognebarn i en bygdekirke i et norsk dalføre. Å vise henne frem er et viktig faglig grep i formidlingen av problemstillingene som drøftes i denne utstillingen: Middelaldermenneskets forhold til religion. 

Les mer om Uvdalskvinnen og museets etiske vurdering for å vise henne frem

Forvandling bygger på to forskningsprosjekter som på hver sin måte utforsker forholdet mellom mennesker og gjenstander. Middelalderen i Norge var en periode på over 500 år, fra den kristne kongen Olav Haraldssons død i 1030 til reformasjonen i 1536.


Besøk oss - billettpriser, kart og åpningstider


Kuratorer

Professor Svein H. Gullbekk og førsteamanuensis Noëlle Lynn Wenger Streeton

Publisert 27. juni 2018 12:33 - Sist endret 30. sep. 2019 08:49