English version of this page

Kommer: Forvandling – tro og hellige gjenstander i middelalderen

Hvordan prøvde mennesker i middelalderen å påvirke sykdom, nød og livet etter døden? Vakre helgenskulpturer og mynter funnet under kirkegulvene kan fortelle mer om dette.

I begynnelsen av 2019 kan du se museets nye middelalderutstilling, Forvandling. 

Utstillingen bygger på to store forskningsprosjekter om middelalderen. Forskerne spurte hvordan fargerike trefigurer kunne skape forbindelse til det hellige og hvorfor vi finner så mange mynter under gulvene i mange gamle middelalderkirker. Utstillingen forteller om bilders og fargers betydning og makt, og om tillit til penger og tillit til gud. Utstillingen avslører også hvordan disse gjenstandene forvandles av tidens tann og den innsikt nye metoder kan gi oss om middelalderens verdensbilde. 

Forvandling er den andre av Historisk museums nye, faste utstillinger om hvordan kultur er menneskets svar på det å leve i en uforutsigbar verden. Den første i serien, Kollaps (2017), handler om tilpasning til omskiftninger i klima og natur, mens den neste i serien vil få tittelen Kontroll (2019/2020). 


Besøk oss - billettpriser, kart og åpningstider

Publisert 27. juni 2018 12:33 - Sist endret 3. okt. 2018 12:16