English version of this page

Forvandling – tro og hellige gjenstander i middelalderen

I denne utstillingen møter du en rekke gjenstander som ga mennesker håp i middelalderen. Det de håpet på var å få et bedre liv etter døden.

Fra de var små lærte menneskene at livet på jorden var vondt og kort, men at et nytt og bedre tider ventet dersom de levde som gode kristne. Kirkerommet var utformet som en forsmak på paradis, en liten del av Guds himmelrike senket ned på jorden.

I denne utstillingen vil du se en rekke vakre gjenstander som ble dyrket som hellige av nordmenn i middelalderen. En gang i tiden var disse gjenstandene og skulpturene smykket i sterke farger. I dag er overflater nedbrutt, fargepigmenter bleket, og mange helgenskulpturer og altertavler er bevisst blitt endret underveis: Deler er fjernet, flyttet på eller tilføyd.

Vi utforsker overganger mellom det menneskelige og det guddommelige, og beskriver den forvandlingen som gjenstandene har gjennomgått siden de havnet innenfor dørene i en kirke.

Ål-taket

Takmaleriet fra Ål stavkirke er en hovedattraksjon i denne utstillingen. Dette er den eneste større romutsmykningen som er bevart fra norsk middelalder man kan se på museum.

Det over 700 år gamle tretaket er laget som en tegneserie, og består av 23 separate motiver som beskriver bibelhistorien fra skapelsesberetning til Jesu liv og død. Malerstilen er enkel, men følger sterke tradisjoner for hvordan fortellingene i bibelen skulle framstilles, bestemt av teologer fjernt fra Norge.

Helgenens kraft

Helgenene var Guds hellige menn og kvinner. I kirkene var de til stede i form av skulpturer og malerier. Statuene gjorde de opphøyde figurene fra bibelfortellingene og helgenlegendene ekte og jordiske, og nesten som ved et mirakel kunne man møte dem ansikt til ansikt. Til dem henvendte folk seg med offer og bønn for å få hjelp og nåde.

I utstillingen kan du også se en rekke gjenstander som har den iboende forvandlingen mellom det menneskelige og det guddommelige, mellom det materielle og det åndelige, og mellom den daglige praksis og de hellige handlingenes kraft. Fra penge til offergave, fra trevirke til ikon.

Forvandling bygger på to forskningsprosjekter som på hver sin måte utforsker forholdet mellom menneskene og kirken i middelalderens Norge, en periode på over 500 år, fra den kristne kongen Olav Haraldssons død i 1030 til reformasjonen i 1537.


Besøk oss - billettpriser, kart og åpningstider


Relaterte arrangementer

Kuratorer

Professor Svein H. Gullbekk og førsteamanuensis Noëlle Lynn Wenger Streeton

Publisert 27. juni 2018 12:33 - Sist endret 13. feb. 2019 12:20