English version of this page

Gull verdt - når mynter blir historie

Gull er makt – gull gir ære. Gjennom å utgi gullmynter, har herskere gjennom 2600 år gjort det mulig å møtes og utveksle verdier i tillit. Enkeltpersoners bragder lever videre gjennom ærestegn i gull.

Gullmynter fra samlingen. Foto og montasje Kulturhistorisk museum,UiO/ Lill-Ann Chepstow-Lusty.

Oppfinnelsen av mynter – og dermed penger i moderne forstand - fikk store konsekvenser for menneskers virksomhet med handel, jordbruk, bydannelser og samfunnsorganisering. Penger sikret at mennesker som ikke stolte på hverandre kunne samarbeide effektivt. Penger er det eneste tillitsbaserte system som kan krysse nesten ethvert kulturelt gap, og diskriminerer ikke på religion, kjønn, rase, alder eller seksuell legning.

Det er gull alt som glimrer

Gjennom 5000 år har gull dannet utgangspunkt for status, rikdom og verdimål. Gullet løper som en rød tråd gjennom pengenes historie, fra de første myntene fra Lilleasia omkring 610 f.Kr. opp til det tjuende århundre da gullreserver var grunnlaget for pengesystemene våre.

Mynter og medaljer i gull har alltid vært forbundet med prestisje og store verdier. Gullmynter og gullmedaljer troner verdimessig øverst enten det gjelder kong Krøsus’ største mynter, romerske keiseres gullmedaljonger, middelalderens mest verdifulle utgivelser, moderne tids ypperste myntutgivelser eller de mest prestisjefylte utmerkelser som tildeles enkeltpersoner.

Verdens første mynt

Foto: Kulturhistorisk museum,UiO/ Mårten Teigen.

De første myntene i verden ble utgitt i Lydia og Jonia i dagens Tyrkia. Kong Alyattes, faren til Krøsus, får æren av oppfinnelsen. Myntene han ga ut for over 2600 år siden blir regnet som de aller første. De lydiske kongene er også de første vi kjenner til som raffinerte gull.

Introduksjonen av mynter gjorde det mulig å omsette varer med profitt, og dermed å samle seg opp verdier. En persons sosiale status ble gradvis mer og mer målt i mengden penger han hadde, og ikke som før i antall kyr eller areal av eiendom. Mye av jordbruksproduksjonen ble etter hvert prissatt på et marked, og det ble en endring fra at husholdningene produserte det de trengte til livsopphold til å produsere mest mulig for å omsette det i penger/mynter på et marked.

Oppfinnelsen av myntvesenet fikk store følger for den tidlige moralfilosofien. Viktige spørsmål som ble drøftet var hva det gode liv var, om det å motta penger var slaveri og om det var riktig å strebe etter rikdom og materielle verdier.

Gull verdt

Utstillingen viser verdens første mynt, utvalgte gullmynter gjennom 2 600 år og ei ku. Fridtjof Nansens og Roald Amundsens omfattende samlinger av ordener og gullmedaljer er også utstilt. Og ikke minst kan 15 000 gullmynter fra Norges Banks gullbeholdning sees i gullportalen. Dette gullet spilte hovedrollen i et av okkupasjonstidens største dramaer. Mange av gjenstandene har aldri tidligere vært utstilt.

Utstillingen ble åpnet til Myntkabinettets 200-års jubileum i 2017.

Error: resource not found: /besok-oss/historisk-museum/utstillinger/faste/gull-verdt/bildegalleri

Besøk oss - billettpriser, kart og åpningstider

Emneord: mynter, gull, Numismatikk
Publisert 26. mai 2017 11:54 - Sist endret 3. okt. 2018 10:25