English version of this page

Kollaps – menneske i en uforutsigbar verden (midlertidig stengt)

Kollaps – menneske i en uforutsigbar verden er midlertidig stengt fra fram til januar 2021. En kollaps er også en begynnelse. Noe bryter sammen og noe nytt oppstår. I Kollaps møter vi mennesker som på forskjellige måter og til ulike tider står overfor mektige naturkrefter som truer med å kollapse deres verden.

Oversiktsbilde fra utstillingsrommet

Foto: ©Kulturhistorisk museum, UiO/Kirsten Helgeland

Opplev utstillingen digitalt

Hvordan begynte det hele, hvem var de første, hvorfor ble det slik? Slik spør vi ofte. Men om vi ser oss bedre omkring, kan vi merke at verden starter stadig på ny. Ting bryter sammen og noe nytt oppstår.

Kollaps – menneske i en uforutsigbar verden handler om hva som kan skje når naturen trosser menneskets forventninger. Vi prøver å kontrollere naturen, men den kan tvinge oss til å se verden med nye øyne. Når kollapsen viser seg på horisonten, kjenner vi uro. Våre vante omgivelser forandrer seg og velprøvde løsninger slutter å virke.

I Kollaps møter vi mennesker i mellomrommet mellom kontroll og kollaps:

  • De første menneskene som tok veien mot nord og skapte et nytt liv ved den norske kysten etter istidens kollaps 
  • Folk i Polynesia som har holdt naturens kaos på avstand ved hjelp av både varsomhet og vågemot
  • Urbane dyrkere som utforsker måter å unngå den økologiske kollapsen som truer oss i dag

Der hvor disse historiene krysser hverandre, kan du selv utforske samspillet mellom kollaps og kontroll, dyktighet og dristighet. Skal vi holde fast på det gamle eller våge noe nytt?

Pionerer ved Oslofjorden

Bli med til en fjern fortid der handlekraftige pionerer flytter mot nord for å utforske en ny verden som oppstår når isbreene smelter og nytt land stiger frem.

Les mer

Istidens kollaps sprer menneskene til alle verdenshjørner – blant annet til Elgsrud nært Grønmo søppelfylling i Oslo. Der finnes 11 000 år gamle spor etter de første steinalder-pionerene. Her kan steinalder-landskapets dramatiske endring studeres gjennom et svært langt tidsperspektiv.

Steinalderkulturer etter istiden illustrerer hvordan dramatiske miljøforandringer kan utradere et livsgrunnlag. Samtidig skapes noe radikalt nytt, muliggjort av menneskets forestillingsevne og kulturelle kreativitet.

Urban dyrking i Oslo

Holder verden som vi kjenner den i dag på å kollapse? Noe kan tyde på det. Mange mener at vi lever på en måte som vanskjøtter kloden vår og at på et visst tidspunkt vil den være ubeboelig for mennesker.

Les mer

Hva gjør vi da? Rundt om i verdens storbyer vokser det frem ulike eksperimenter hvor man dyrker mat i byene. Dette handler ikke ‘bare’ om å dyrke. Det handler om å forstå byens rom på nye måter, om å finne opp nye teknologier – og for mange om å bryte radikalt med den måte vi lever på i dag. I KOLLAPS følger vi prosjekter med urban dyrking ulike steder i verden og vi prøver det ut selv, ved å skape en dyrkingssone i selve utstillingen.

Kunsten å holde hodet over vannet i Polynesia

I et område dominert av havet og preget av naturens lunefulle og voldsomme krefter er ødeleggelse og en mulig kollaps umulig å fortrenge. I Polynesia har dette skapt en forståelse av verden som et sted der katastrofe, ødeleggelse og sammenbrudd alltid er en nærliggende mulighet snarere enn et uakseptabelt unntak fra tingenes normale tilstand.

Les mer

Tidligere fantaserte europeere om Polynesia som selve «Sydhavsparadiset». I dag fremtrer Polynesia oftere som et sted truet av menneskeskapt klimaendring. Det er ikke så rart, for mange av verdens aller laveste øyer ligger i Polynesia og er svært sårbare for både havstigning, sykloner, flodbølger og jordskjelv. Klimaendringer skaper mange nye utfordringer, men for folk som lever på øyene er en slik sårbarhet for omgivelsenes overmektige krefter ikke noe nytt.

I alle de 3000 årene de sårbare øyene har vært bebodd har folk vært opptatt av å forstå de uforutsigbare kreftene som omgir dem og funnet mange løsninger for å hanskes med dem. Løsninger som gjenspeiles i deres teknologi, fortellinger, kunst og ritualer. Denne uforutsigbarhet krever på ene siden at mennesker opptrer varsomt og overholder sosiale og rituelle regler, tapu, og på den annen side, at man viser vågemot og handlekraft, mana.

I den polynesiske delen av Kollaps inviterer vi til en oppdagelsesreise gjennom kosmologi, kunst og ritualer for å undersøke kulturell kreativitet i lys av truende kollaps.


Med støtte fra


Besøk oss - billettpriser, kart og åpningstider

Publisert 5. juni 2018 15:00 - Sist endra 14. sep. 2020 08:40