English version of this page

Kollaps – menneske i en uforutsigbar verden

En kollaps er også en begynnelse. Noe bryter sammen og noe nytt oppstår. I Kollaps møter vi mennesker som på forskjellige måter og til ulike tider står overfor mektige naturkrefter som truer med å kollapse deres verden.

Oversiktsbilde fra utstillingsrommet

Foto: ©Kulturhistorisk museum, UiO/Kirsten Helgeland

Hvordan begynte det hele, hvem var de første, hvorfor ble det slik? Slik spør vi ofte. Men om vi ser oss bedre omkring, kan vi merke at verden starter stadig på ny. Ting bryter sammen og noe nytt oppstår.

Kollaps – menneske i en uforutsigbar verden handler om hva som kan skje når naturen trosser menneskets forventninger. Vi prøver å kontrollere naturen, men den kan tvinge oss til å se verden med nye øyne. Når kollapsen viser seg på horisonten, kjenner vi uro. Våre vante omgivelser forandrer seg og velprøvde løsninger slutter å virke.

I Kollaps møter vi mennesker i mellomrommet mellom kontroll og kollaps:

  • De første menneskene som tok veien mot nord og skapte et nytt liv ved den norske kysten etter istidens kollaps 
  • Folk i Polynesia som har holdt naturens kaos på avstand ved hjelp av både varsomhet og vågemot
  • Urbane dyrkere som utforsker måter å unngå den økologiske kollapsen som truer oss i dag

Der hvor disse historiene krysser hverandre, kan du selv utforske samspillet mellom kollaps og kontroll, dyktighet og dristighet. Skal vi holde fast på det gamle eller våge noe nytt?

Pionerer
Mana & Tapu
Urban gardening


Besøk oss - billettpriser, kart og åpningstider

Publisert 5. juni 2018 15:00 - Sist endret 18. des. 2018 09:34