English version of this page

Kommer: Víkingr

Vikingtidsutstillingen på Historisk museum er stengt på grunn av ombygging, men primo 2019 åpner Vikingr!

Reiser og rikdom, handel, vold og krig: kontakt med kulturer og folk fra fjerne land satte dype spor. Hva var det som drev den radikale utviklingen i perioden vi kaller vikingtiden?

Sverd
Tveegget Sverd funnet i Hedmark. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO

Alle kjenner mytene om de brutale vikingene og deres høvdingsamfunn, men det er også mot slutten av vikingtiden (cirka 750–1050) at vi ser spiren til statssamfunnet og myntøkonomien. Samtidig ser vi at det som etter hvert blir kongedømmet Norge, nærmer seg det kristne Europa. 

Treflikspenne. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Kirsten Helgeland

Gjenstandene i sentrum

I den nye vikingtidsutstillingen lar vi sentrale og utsøkte gjenstander fortelle historien om et samfunn i endring. Smykker og mynter, våpen, verktøy og hverdagsgjenstander fra fjern og nær gir oss et innblikk i livet, døden og samfunnet i Skandinavia. Utstillingen designes av Snøhetta.

Vikingene reparerte, kopierte og omgjorde fremmede gjenstander til nytt bruk. Slik ble skatter fra andre kulturer til en del av vikingarven. Håndverk og skjønnhet var en tydelig del av kulturen, enten det var gjenstander som vikingene selv laget etter egne tradisjoner, eller det var ting som ble fraktet over lange avstander.

Bøyd sverd funnet ved Vold. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO

Historier og håndverk

Utstillingen vil synliggjøre de lange linjene og sammenhengene, mens hvert objekt gir oss et nærbilde. Vi forteller historien om spennen som satt på en uniform fra keiser Karl den Stores hoff. Den fikk en nål på baksiden og ble til et vikingssmykke før den i 1834 dukket opp i en myr i Buskerud. Vi viser de bøyde og brukne sverdene som ble gravlagt sammen med sine eiere. Og hva med de arabiske myntene som ble smeltet om og tvunnet eller flettet til sølvringer – tidens mote over hele Skandinavia!     

Vi har valgt tre hovedtemaer for utstillingen:

  • reiser og rikdom
  • vold og krigeridentitet
  • samfunn i endring

Víkingr er det norrøne ordet for viking og det ble brukt blant annet om sjøfarere, sjøkrigere eller langveisfarende. I dag brukes ordet vikinger om alle folk med norrønt opphav som levde i vikingtiden.

Mer informasjon


Besøk oss - billettpriser, kart og åpningstider

Publisert 3. okt. 2018 15:00 - Sist endret 3. okt. 2018 15:51