English version of this page

Pionerer ved Oslofjorden

Bli med til en fjern fortid der handlekraftige pionerer flytter mot nord for å utforske en ny verden som oppstår når isbreene smelter og nytt land stiger frem.

Istidens kollaps sprer menneskene til alle verdenshjørner – blant annet til Elgsrud nært Grønmo søppelfylling i Oslo. Der finnes 11 000 år gamle spor etter de første steinalder-pionerene. Her kan steinalder-landskapets dramatiske endring studeres gjennom et svært langt tidsperspektiv.

Steinalderkulturer etter istiden illustrerer hvordan dramatiske miljøforandringer kan utradere et livsgrunnlag. Samtidig skapes noe radikalt nytt, muliggjort av menneskets forestillingsevne og kulturelle kreativitet.

Publisert 5. feb. 2021 10:19 - Sist endra 5. feb. 2021 10:36