English version of this page

Urban dyrking i Oslo

Holder verden som vi kjenner den i dag på å kollapse? Noe kan tyde på det. Mange mener at vi lever på en måte som vanskjøtter kloden vår og at på et visst tidspunkt vil den være ubeboelig for mennesker.

Hva gjør vi da? Rundt om i verdens storbyer vokser det frem ulike eksperimenter hvor man dyrker mat i byene. Dette handler ikke ‘bare’ om å dyrke. Det handler om å forstå byens rom på nye måter, om å finne opp nye teknologier – og for mange om å bryte radikalt med den måte vi lever på i dag. I KOLLAPS følger vi prosjekter med urban dyrking ulike steder i verden og vi prøver det ut selv, ved å skape en dyrkingssone i selve utstillingen.

Publisert 5. feb. 2021 10:21 - Sist endra 5. feb. 2021 10:36