Kontroll – forsøk på å temme verden

Denne utstillingen åpner snart.

Dyr og mennesker – historier om samarbeid og dominans? Hva kan vi oppdage gjennom i kultur og religion? Her er et rikt utvalg av gjenstander fra museets samlinger iscenesatt for å vekke refleksjon og undring og kanskje åpne opp for å tenke andre framtider – utenfor mønsteret for den tradisjonelle sivilisasjonshistorien.

Bildet kan inneholde: produkt, skrift, fisk, logo, design.
Kontroll – forsøk på å temme verden

Historien om den menneskelige sivilisasjon blir ofte fortalt som en uunngåelig utvikling fra steinalderen og eksperimentering med å dyrke planter til moderne industrielt jordbruk. I disse historiene er det menneskenes kontroll over dyr som gir menneskeheten mulighet til å skape store samfunn. Ut av dette følger den vedtatte sivilisasjonshistorien med hierarkier, komplekse relasjoner, skriftspråk, verdensreligioner og vitenskap. Utstillingen Kontroll åpner for andre perspektiver – inviterer til å se på menneskenes rolle som avhengig av å samarbeide med kuer og andre dyr.

Er det sikkert at menneskets utvikling bygger på vår evne til å kontrollere omgivelsene? Finnes det andre fortellinger om menneskets relasjon til sine omgivelser? Kan vi se en linje mellom menneskets første forsøk på å ta kontroll over sin omverden og noen av de store utfordringer menneskeheten står overfor i dag?