Antroblikk

Antropologiske feltarbeid skildret med kamera.

Antropologistudentene ved UiO viser sin fotoutstilling i Historisk museum.

Foto: Malene Brandshaug

Antroblikk er masterstudentene ved sosialantropologisk institutt sin årlige fotoutstilling og viser fotografier fra feltarbeidene med et antropologisk perspektiv som utgangspunkt. Antroblikk vil belyse det antropologiske mangfoldet innen tematikk og lokasjon på en kreativ og visuell måte. I felten samler studentene inn data til grunnlag for masteroppgaven, men ikke all tilegnet kunnskap eller opplevde inntrykk får plass i oppaven. Prosjektet ønsker å formidle antropologi utover sosialantropologisk institutt, og inspirere andre studenter til å heve blikket og tenke nytt om og ved sin fagretning og egne studieprosjekter. Foreningen Antroblikk driftes av studenter ved masterprogrammet på sosialantropologi.

Arrangør

Kulturhistorisk museum
Publisert 7. jan. 2015 09:37 - Sist endret 30. juni 2015 13:28