KOLLAPS

Masterstudenter i fagområdene museologi, historie, kulturhistorie, kunsthistorie og arkeologi på Universitetet i Oslo presenterer sin høstutstilling med tre forskjellige tolkninger av KOLLAPS.

 

KOLLAPS

Utstillingen KOLLAPS er resultat av et samarbeid mellom Kulturhistorisk museum og masterstudiet i museologi ved Universitetet i Oslo. Studenter med bakgrunn i fagområdene museologi, historie, kulturhistorie, kunsthistorie og arkeologi presenterer tre forskjellige tolkninger av KOLLAPS:

 

TINGENES KOLLAPS

I denne delen av utstillingen er det nære og hverdagslige i fokus. Vi presenterer tre kategorier av kollaps fra hverdagen: Den irrelevante tingen, den ødelagte tingen og den tingen som ble erstattet av ny teknologi.

FLUKT

Hva slags forestillinger har folk rundt oss om kollaps? Hvilke gjenstander ville vi tatt med oss hvis vi måtte forlate alt som er kjent? Vår del av utstillingen er resultatet av et eksperiment vi gjorde med venner og kjente basert på disse spørsmålene.

REPRESENTASJON AV SELVET

Vi undersøker menneskelige strategier for å unngå kollaps av selvet. Hvordan opprettholder vi et selvbilde gjennom å skape og beskytte vår egen identitet? Utstillingen viser hvordan dette kan gjøres gjennom en sammenligning av polynesisk tatoveringskultur med vestlig bruk av sosiale medier.

 

 

Publisert 14. okt. 2014 13:20 - Sist endret 20. okt. 2014 14:52