Antroblikk - Utvalgte øyeblikk fra felten

Utstillingen presenterer fersk antropologi gjennom bilde og tekst fra studentene som gjennomførte feltarbeid våren 2014.

"Eco Infancy" Terapolva, Argentina.   
Foto: Catharina Bjerke Sletner

Hvert år undersøker masterstudentene i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo et selvvalgt tema ved å gjennomføre et halvt års feltarbeid. Noen gjør feltarbeid i egen by, andre drar til den andre siden av jordkloden. I felt dokumenterer studentene det de observerer og opplever. Kamera er et viktig verktøy under oppholdet, da et bilde kan si mer enn tusen ord, men penn og papir, eller datamaskin, er studentenes primære verktøy. Eksamen avlegges med en skriftlig oppgave, hvor studenten bruker etablert teori til å reflektere omkring feltarbeidet, altså empirien.

I denne utstillingen kan bildene leses som empiri (det som kan observeres) og tekstene som teori (det som ligger bak) – sammen utfyller de hverandre, og illustrerer antropologiens mangfoldighet.

God fornøyelse!

 

Publisert 16. sep. 2015 11:26 - Sist endret 27. jan. 2016 16:17