Den alvorlig store meldingen

«Den alvorlig store meldingen» er en bok på 1,8 x 2,4 meter - en alvorlig stor melding rent bokstavelig talt. «Meldingen» stilles ut i Historisk museum fordi vi ønsker å støtte barns rettigheter og alle barns rett til en human behandling.

Yordanos og Hamed foran meldingen. Foto: Redd Barna

Redd Barna har laget en melding til Stortinget om barn som søker asyl i Norge. Meldingen inneholder bidrag fra barn som søker asyl sammen med familien sin eller alene, og som bor eller har bodd på asylmottak. Dette er innspill fra barna det gjelder til beslutningstakere og til alle voksne som møter, snakker med, bestemmer over og har noe å si for barn som søker asyl i Norge. Redd Barna vil bevisstgjøre den norske befolkningen, inkludert beslutningstakere på ulike nivå, på at barn som søker om asyl i Norge først og fremst er barn og at de har nøyaktig de samme behovene og rettighetene etter barnekonvensjonen som alle andre barn.

Les mer om prosjektet på Redd Barnas sider www.reddbarna.no/nyheter/barnas-egen-melding

Publisert 24. feb. 2015 14:21 - Sist endret 9. apr. 2015 15:42