Bilder fra seminarer

Foto fra 4. mars og 31. mai: Ellen Holte, KHM