Seminar 4. og 5. mars

Oppsummering fra seminar: Nytt blikk på Kongo 4. og 5. mars 2016

 

Tilstede: Isabelle Riziki Maroy, Farideh Faramarzi, Allan Mukaya, Joseph Tambwe, Tone Cecilie Karlgård

Tilstede: Isabelle Riziki Maroy, Farideh Faramarzi, Allan Mukaya, Joseph Tambwe, Tone Cecilie Karlgård, fotograf: Ellen Holte 

Fredag 4. mars i magasinlokalene

Kl. 13:00 Seminaret startet med en presentasjonsrunde:

Joseph Tambwe fra Narvik, sivilingeniør, menighetsrådets leder i den katolske kirke i Narvik, medlem i Lyons kubben og Varamedlem i Ankenes arbeiderlag.

Allan Mukaya fra Bergen, lege og stifter av organisasjonen: Synergie Congo, arrangerer kulturaktiviteter etc. i Bergen.

Isabelle Maroy: B.A.i utvikling av kultur, religion og samfunn, Isabelle Riziki Maroy er engasjert som kuratorstudent via en praksisplass fra NAV, hun jobber med samlingen og er koordinator for kommunikasjon  mellom museet og det kongolesiske miljøet i Norge.

Farideh Faramarzi: arkeolog og magasinforvalter

Ellen Holte: fotograf og kunsthistoriker

Tone Karlgård: lektor i sosialantropologi og prosjektleder

Kl. 13:30 – 14 Velkommen ved Isabelle og Tone, informasjon om programmet for seminaret.

Kl. 14 – 16:30 Museets magasinforvalter Farideh gir en god visning med fokus på Kongosamlingen i magasinet.

Vi bruker tid i magasinet og dette gir et godt inntrykk av samlingenes bredde og mengde, spesielt for Allan og Joseph som har sitt første besøk i magasinet.

Kl. 15 – 18 Diskusjon og refleksjon i møte med samlingen og prosjektet. Samtale om kong Leopolds regime i Kongo og om samlingenes historie: Kong Leopold som aldri selv besøkte Kongo og kun var interessert i å utarme landets ressurser, det hele kamuflert som et hjelpeprosjekt for Kongo.

Joseph og Allan opplever at møtet med gjenstandene vekker minner og de er overrasket over at det finnes så mange gjenstander fra Kongo. Dette vekker minner. De ønsker at både fortellingen om Kong Leopold og «glemt» kunnskap om de førkristne gjenstandene skal komme fram i utstillingen.

Lørdag 5. mars i Historisk museum Frederiks gate 2.

Deltakere: tilsammen deltok ca. 30 personer inkludert en del barn, 11 personer registrerte seg på en liste for å delta i kildegruppa. I tillegg: Isabelle Riziki Maroy, Alan Mukaya, Joseph Tambwe, Buchengende Lola, Tone Cecilie Karlgård, fotograf Ellen Holte – måtte melde avbud p.g.a. annet arrangement.

09.45-11.00 Registrering

Tone gir en omvisningsrunde i TDP med spesiell vekt på gjenstander fra Kongosamlingen og i Den røde sone for å vise hvor prosjektet skal vises høsten 2016. Her snakker vi også mer generelt om forventninger og tidspunkter.  

11.00 Isabelle presenterer formål med prosjektet

Joseph Tambwe presenterer historie, kultur og tradisjoner fra sin folkegruppe Songye. Han hadde en spesiell opplevelse i sin barndom da tante hans  som  var Nganga , ble hver gang  tilkalte i en rituell ekspert for å avholde en seremoni med nkisi figuren i familien. Faren ba Joseph om å holde seg. Faren ba Joseph om å holde seg borte, men Joseph var nysgjerrig og kikket på det som skjedde. Dette er viktig materiale som kan bearbeides og komprimeres til å presenteres i DRS i september.

Allan Mukaya presenterer om Bene-Lulua folket. Et folk som bor ved Kasaifloden. Hans presentasjon var knyttet til familie og reproduksjon. Han viste foto av karakteristiske skulpturer utført i tre, og la stor vekt på kvinners rolle i deres samfunn. Kroppsform for kvinner og menn har en sterk betydning for befruktning og de har mange figurer med erigerte peniser og kvinner med fruktbare kropper og utpregede kvinnelige former. Dette er uttrykk som ofte har blitt «sensurert» av kristne misjonærer, og ansett som tabu.

Lola Buchengende gir en hilsen i form av en sang han har skrevet spesielt for prosjektet. Han forteller om trommen som er slik hans bestefar brukte den. Folk danser Lola synger på et lokalspråk som vekket minner for noen deltagere og tre kvinner kommer etter hverandre fram og på gulvet og står en og en og danser.

13:00 – 14:00 Lunsj. Nicole leverer deilig kongolesisk kyllinggryte med ris som hoved rett; servert med ved siden av søtpotet, banan plantin; salat og andre kongolesiske grønnsaker.

Kl. 14:00 Deltakere som ønsker å dele et minne, en fortelling eller en gjenstand

Gabriel Kilimakas forteller om sin nkisi som han nå tar vare på. Den tilhører et hemmelig samfunn og de som oppbevarer den får en privat opplæring. Ifølge Songe-kosmologi er verden delt inn i livet oppe på jorda, under jorda, under vannet og i himmelen. Gabriel forklarer at han har et litt distansert forhold til dette, men han opprettholder reglene og vil gi kunnskapen videre av respekt for tradisjonen. Kraftfiguren, nkisien gir ham spesiell beskyttelse i forhold til en svært giftig slange.

Tito: takker Isabelle for mot og den kjærlighet hun viser til sitt land gjennom dette prosjektet.

Han tilhører folkegruppen Mbuza, og vil holde en grundigere presentasjon neste seminar. Tito har skrevet en avhandling om kommunikasjon mellom folk i sin landsby. Hans folk bor i regnskogen og de aksepterte aldri de europeiske koloniherrene.

Cesarine: forteller om den gangen moren var gravid med hennes søster, fødselen ble veldig forsinket – babyen levde, men selv etter 12 måneder ville den ikke ut. Tilslutt tilkalte moren en ekspert, en tradisjonell helbreder som hjalp til slik at søsteren endelig ble født. Hun var frisk og fin og lever godt den dag i dag.

Pascaline: Hun er fra Equatorial regionen, samme gruppe som Papa Tito. De består av mange grupper og hver gruppe har en konge som beskytter dem, på grunn av krigføring måtte de utvise mye omsorg og kjærlighet for sine folk. Hennes bestefar/farfar hadde kongeposisjon og han hadde stor kunnskap om planter og urter og deres egenskaper både som mat, krydder og medisin.

Farfaren spiste bare planteføde fra den lokale skogen han ville aldri spise den maten som europeerne bragte inn. Han holdt seg frisk hele livet. Det er flere historier om folk som blir veldig gamle og holder seg sunne og friske hvis de holder seg til den tradisjonelle plantekosten fra skogen.

Spørsmål og diskusjon

Hva venter Isabelle av deltagere?

Hvis deltakere kan formulere hva de vil ønske å møte i en utstilling om Kongo og om kongolesere i diaspora er det verdifullt. Alle som ønsker det kan skrive ned en kort beskrivelse, maks en side og sende til Isabelle og Tone.

Historiene som ble delt på seminaret er absolutt aktuelle å benytte og dere kan gjerne bidra med foto og/eller bidra med eller kan låne ut en gjenstand vil det være verdifullt.

Hva venter museet av Isabelle? Museet forventer at Isabelle fortsetter arbeidet slik det er skissert i prosjektbeskrivelsen; ved å studere gjenstander i magasinet bygger hun opp dokumentasjon skal formidles i utstillingen og supplere kunnskapen som ligger i museets database.

Som avsluttende kommentar minner vi om at dette er et prosjekt som skal vokse fram i et samarbeid mellom fler parter, derfor er det meningen å la en del punkter være åpne på dette tidspunktet i prosessen

Kort skisse slik framdriften ser ut nå:

Utkast plan for seminaret 25. juni:

Tema – kosmologi, spiritualitet

Kort introduksjon ved Isabelle om personlig opplevelser i møtet med samlingen

Professor i sosialantropologi, Kjersti Larsen holder foredrag om ånder, ritualer og kosmologi

Diskusjon

Presentasjon av forslag til tematisk inndeling og gjenstandsutvalg i DRS ved Isabelle og Tone

Selve utstillingsprosjektet i den røde sone skal åpne for publikum 23. september 2016, vi ber alle om notere dette og håper at så mange som mulig har anledning til å komme.

Tone Cecilie Karlgård

Error: resource not found: /besok-oss/historisk-museum/utstillinger/skiftende/den-rode-sone/blikk-pa-kongo/seminarer/bilder-seminarer
Publisert 25. apr. 2016 14:25 - Sist endra 26. mars 2020 14:41