English version of this page

FORFALL – Starten på noe nytt

Forfall er nedbrytning og død, men det legger også grunnlaget for nytt liv. Noen er fascinert av det, mens andre frykter det. Denne utstillingen laget av studenter ved masterprogrammet i museologi og kulturarvstudier ved Universitetet i Oslo ser nærmere på dette begrepet.

Bildet kan inneholde: vegg, lys, bygning, vindu, hus.

Foto: Fredrik Rustøen

Visste du at det finnes folk som på eget initiativ oppsøker forfalne bygninger? Har du noen gang tenkt over at muggost er et resultat av kontrollert forfall? Vi omgir oss med ulike former for forfall hver dag. Hus forfaller, kropp forfaller, moral forfaller.

I denne utstillingen utforsker studenter ved Universitetet i Oslo forfall fra ulike perspektiver:

  • Kroppsløpet i forfall undersøker de stadige endringene gjennom et livsløp, nært knyttet til minner fra et liv. 
  • Planlagt forfall handler om hvordan vi tar kontroll over forfallet.
  • Fascinasjonen for det forfalne er den fascinasjonen som mennesker har for forfalne bygninger og eiendeler.
  • Forfallsfortellinger utforsker hvordan forestillinger om forfall har vært og er viktige i politikk og religion.

Hva er forfall for deg? Er det utelukkende noe man bør forhindre? Eller bidrar også forfall til en utvikling av samfunnet rundt oss? Denne utstillingen reflekterer over dette ordet som kan bety så mangt.

Utstillingen er laget av studenter ved masterprogrammet i museologi og kulturarvstudier ved Universitetet i Oslo og tilbys i samarbeid med Kulturhistorisk museum.

Publisert 11. feb. 2020 09:30 - Sist endret 27. mars 2020 13:30