Benedicte Nordhaug

Opplev fremtidens dannelsesplass på Tullinløkka - Oslos nye urbane byrom der mennesker, kultur og arkitektur møtes i skjønn forening.

Bildet kan inneholde: topp, klær, hår, ansikt, hode.

Tullinløkka – fremtidens dannelsesplass dannes ved hjelp av tre hovedgrep:

En nedsenkning av plassen forener de nye inngangene ved kulturhistorisk museum og nasjonalgalleriet og gir de et felles plassrom der institusjonenes verdi forlenges ut på plassen.

Plassens mange trapper og benker inviterer til opphold og skaper en sosial møteplass der du som enkeltmenneske kan oppleve å være del av et større fellesskap, midt i byen.

Dannelsesreisen symboliseres gjennom plassens inndeling i nivåer og rom. Rominndelingen markeres av trapper og grønne felt i form av gress, trær og plantebed. Midt på plassen finner man en installasjon av søyler som oppfordrer til lek og oppdagelse.

Se prosjektplansje

Publisert 22. apr. 2021 08:57 - Sist endra 3. mai 2021 08:24