Caroline Hammelow Fridlund

CONFLUENCE. Det yrende livet som vil definere Tullinløkka i fremtiden skal utformes med et formspråk hvor enheter sammenbindes, og skaper rom mellom «flytende» øyer av vegetasjon.

Bildet kan inneholde: ledd, sko, skulder, bein, smil.

Tullinløkka skal løftes fram med et konsept- og formspråk inspirert av livet rundt et elveløp, hvor ideen bunner i tanken om vannstrømninger som møtes og sammenføyes til én felles kanal - én enhet. Dette er også min visjon for Tullinløkka: Å skape et permanent og attraktivt møtepunkt som sammenbinder institusjonene og stedlige elementer til noe enhetlig. Der fast symmetri fra den omkringliggende bykjernen, møter asymmetri og organiske formasjoner i nye omgivelser på plassen. Tullinløkka skal inneholde materialer- og vegetasjonselementer som er bestemt på forhånd, men som samtidig kan gi uttrykk av noe litt uslipt, ubalansert og harmonisk – noe naturen også faktisk er.

Se prosjektplansje

Publisert 22. apr. 2021 08:57 - Sist endra 3. mai 2021 08:24