Ingunn Telenius

Tullinløkka revitaliseres, og blir et inviterende byrom med en tydelig identitet og egenart, i et nettverk av spennende krysningspunkter mellom kunnskap, kultur og hverdagsliv.

Bildet kan inneholde: person, hår, smil, leppe, yttertøy.

Når Historisk Museum og Nasjonalgalleriet åpner opp mot Tullinløkka, og studentene strømmer på mellom Universitetshagen og det nye juridiske fakultetsbygget, blir Tullinløkka bindeleddet mellom tre viktige institusjoner. Tydelige linjer på kryss og tvers av plassen forbinder de omkringliggende fasilitetene, og skaper spennende møtepunkter og oppholdsrom, både for enkeltindivider og større grupper. Formspråket fletter sammen grønne, blå og grå strukturer for å skape et dynamisk samspill mellom ulike soner på plassen. Et moderne formspråk i kombinasjon med mer tradisjonelle elementer skal henvende seg til, og samtidig knytte sammen, de ulike arkitektoniske stilene på de nærliggende byggene.

Se prosjektplansje

Publisert 22. apr. 2021 09:00 - Sist endra 3. mai 2021 08:25