Kristian Scott Uggen

Konseptet «Refleksjon» er et resultat av den turbulente historien til Tullinløkka. Plassen mangler identitet og fortjener å bli revitalisert, samt bygge videre på de gode kvaliteter den allerede innehar.

Bildet kan inneholde: bygning, anlegg, vindu, gest, gul.

Formspråket mitt er inspirert av et knust speil, der fragmentene er ment som et symbol på hvor skiftende og konfliktfylt plassen er og har vært. Ved å etablere et grid fra fasadene til Kulturhistorisk Museum og Nasjonalgalleriet ned på bakken, i kombinasjon med siktlinjer gjennom plassen, har formene til Tullinløkka kommet frem. Historien til løkka formidles gjennom arkitekturen på stedet og omgivelsene rundt. Hovedgrepet mitt er to vannspeil som reflekterer disse elementene. Tullinløkka og omgivelsene rundt betraktes forskjellig ut fra hvor man står plassert i forhold til disse vannspeilene. Det nye uterommet på Tullinløkka skal slekte på historien, uten på noen måte å virke gammeldags.

Se prosjektplansje

Publisert 22. apr. 2021 09:17 - Sist endra 3. mai 2021 08:26