Mikael Oscar Loum Johansen

I dette prosjektet transformeres Tullinløkka til et kulturknutepunkt mellom Historisk museum, Nasjonalgalleriet og universitetsbyggene. Syklusene endrer romkvalitetene. Det gjør et hvert besøk på Tullinløkka unikt.

Bildet kan inneholde: fottøy, bukse, sko, anlegg, hvit.

Nasjonalgalleriet og Historisk museum skal undergå revitaliseringer for å tilgjengeliggjøre institusjonene. Publikumsinnganger fra Tullinløkka vil bidra til å trekke folk inn i byggene og kultur ut på plassen. Prosjektet senker plassen ned til u-planene gjennom universell utforming, og utnytter det nye terrenget til å skape ulike oppholdsplasser, som teatertrappa, skulpturlekeplassen og campus plenen.

Oslo sentrum sliter med flomproblematikk. Tullinløkka kan avlaste overvannsnettet ved å spille på overvannshåndtering i utformingen. Det gir plassen en sesongbasert vannsyklus som skaper nye romerfaringer, som skulpturbasseng.

Se prosjektplansje

Publisert 22. apr. 2021 09:21 - Sist endra 3. mai 2021 08:28