Sanna Jenssen Nylændet

Solen på Tullinløkka: På Tullinløkka skal «Solen» av Munch få stråle ut på plassen, og skal med det binde sammen Universitetsbygningene, Nasjonalgalleriet og Historisk museum.

Bildet kan inneholde: anlegg, bygning, smil, dagtid, vindu.

Tullinløkka er i dag en lukket plass. Omstrukturering av rammene rundt plassen vil kunne gi plassen mer liv. Dette prosjektet tar for seg å senke plassen, lukke trafikk i Kristian IV´s gate og med det viske ut barrieren mellom plassen og Universitetshagen. Maleriets stråler har blitt til gjennomfartsårer, fargene har blitt til belegg og havet er blitt til regnbed. Den nye plassen skal invitere til flerfunksjonell bruk, lengre opphold, og gi rom til alle brukergrupper.

Se prosjektplansje

Publisert 22. apr. 2021 09:22 - Sist endra 12. mai 2021 10:33