Anine Nesse

Tullinløkka gjenoppstår som et grønt byrom i Oslo sentrum – et sted der folk i alle aldre kan sette spor og igjen fylle stedet med liv.

Tullinløkka og omgivelsene rundt har en innholdsrik og variert historie. Sporene fra fortiden kan ses i de historiske bygningene her, solide materialer og storvokst vegetasjon. Dette har gitt opphav til konseptet spor. Inspirert av historien, men med blikket vendt fremover, er det nå tid for å sette nye spor på Tullinløkka.

Tullinløkka blir grønnere, fylt med mer vegetasjon for å bli et godt sted å besøke. Kristian IVs gate blir enveiskjørt med sykkelfelt i hver retning. Slik blir forholdene for myke trafikanter bedre, og Tullinløkka og Universitetshagen kobles bedre sammen. Det blir muligheter for rask gjennomfart til Domus Juridica, men også for opphold med både rekreasjon, aktiviteter og lek på nye Tullinløkka.

Se prosjektplansje (pdf)

Publisert 28. apr. 2022 12:51 - Sist endra 2. mai 2022 15:01