Åshild Myklebust Bergtun

De løse endene gir vandreren en trang til å utforske hva som finnes der. Kan de løse endene knytte sammen og skape endeløs historie på Tullinløkka?

I dag oppleves Tullinløkka som et usammenhengende og anonymt område. Men de to monumentale byggene som rammer inn plassen forteller en helt annen historie. De står forankret på plassen som symboler på forbilder innenfor kunst og historie. Byggene forteller en historie om mennesker gjennom årenes løp som har oppnådd storhet, skapt kunst og gjort store oppdagelser. Med denne symbolske verdien i bakhodet, fortjener disse institusjonene å knyttes sammen til et helhetlig område, med sin egen identitet. La Tullinløkka skrive sin egen endeløse historie.
 
De løse endene får vandreren til å stille spørsmålstegn ved hva som venter rundt neste sving og styrer vedkommende i en annen retning enn planlagt i utgangspunktet. Dette skaper rom for serendipitet – en positiv oppdagelse ved søken etter noe annet. Det er nettopp denne nysgjerrigheten og utforskergleden som har brakt bragdene og oppdagelsene fra historisk museum og nasjonalgalleriet til live. Nye Tullinløkka skal altså være et endeløst dypdykk i fantasien  i møte med historien.

Se prosjektplansje (pdf)

Publisert 28. apr. 2022 12:51 - Sist endra 9. mai 2022 08:27