Hedda Lundeberg Aas

Se Bislettbekken hentes tilbake sammen med hovedformene fra Bulls drageornamenter. Både vann og historie blir tatt opp i dagen, og danner det nye hverdagsrommet på Tullinløkka.

På Tullinløkka møtes kunnskapsaksen, Juridiske fakultet og Universitetshagen. Der møtes også kulturaksen med Kulturhistorisk museum og Nasjonalgalleriet. Det er på sin plass at de nye uteområdene speiler dette. I «Bislettbekken i d(r)agen» så er hovedformene inspirert av Henrik Bull sine drage- og skjoldornamenter fra kulturhistorisk museum. Konseptet spiller videre på at det gikk en åpen bekk her frem til 1850, men etter nasjonale føringer ble denne sammen med flere andre bekker i Norge lagt i rør.

Jeg ønsker derfor å ta opp dette vannet og anvende det i en åpen bekk, men også gjennom vannspeil og vanndyser som er prosjektert i det nye anlegget. Det viser seg at den tidligere Bislettbekken har etterlatt seg store spor i Oslolitteraturen og malerkunsten. Dette kan være med å bidra til å gi Tullinløkka identitet. Intensjonen er derfor at både vannet og historien skal bli tatt opp i dagen, og videreformidles til publikum.

Se prosjektplansje (pdf)

Publisert 28. apr. 2022 12:51 - Sist endra 9. mai 2022 07:42